หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

ไอแคป-เอพีฯ’ มอบเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านราวนคร จ.สุรินทร์ (Read in English)


บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณปัญญา พงศานรากุล President of ACI Financial Markets Association Thailand มอบเงินบริจาคจำนวน 1,051,249 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านราวนคร ต.คูต้น อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ภายใต้โครงการ Child Well-Being ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision Foundation of Thailand โดยมี คุณภูริต ยศสุนทรากุล Public Engagement Department Manager มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ และ คุณออง อึง กวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563


สำหรับเงินบริจาคในครั้งนี้ บริษัท ไอแคป-เอพีฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-trading) ได้ระดมทุนจากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลภายใต้ชื่องาน ‘ICAP Charity Day’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายเงินตราทั้งหมดของวันดังกล่าวมอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ นำไปก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 1 ชั้น 3 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านราวนคร ต.คูต้น อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุธีร์ เสียงหวาน พิธีกรและนักแสดง เป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมระดมทุน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไอแคป-เอพีฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษา และการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียน