หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2563

‘ข้าวตราไก่แจ้’ มอบข้าวสารเพื่อครอบครัวยากไร้ได้อิ่มสุขต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนแก่งหางแมว จ.จันทบุรี พร้อมด้วยเยาวชนอาสาสมัครมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมมอบข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 60 ถุง ในโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตรา ‘ไก่แจ้’ ให้แก่ ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการคัดกรองจากผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 20 ครอบครัว พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ช่วยคัดกรองและวัดไข้ผู้ที่มารับบริจาค เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563


โครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html