หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2563

‘เคอรี่ฯ’ ร่วมส่งนม เสริมโภชนาการถึงมือน้องได้อิ่มท้องตอนเช้า (Read in English)


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมแสดงความขอบคุณ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและกรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กๆ ยากไร้ด้วยการสนับสนุนการจัดส่งนมจำนวน 2,360 ลัง รวม 113,280 กล่อง ภายใต้กองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้ ไปยังพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั้งหมด 17 โครงการ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดเทอมก่อนเวลา อีกทั้งยังมีช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนานกว่าปกติ ทำให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเคยได้ดื่มนมทุกเช้าจากโครงการ ‘มื้อเช้าเพิ่มน้องท้องอิ่ม’ ต้องกักตัวอยู่บ้าน ได้รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนการส่งผลต่อสุขภาพอนามัย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ระดมทุนผ่านกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเล็ก 3,740 คน ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้ง 17 โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวันในช่วงกักตัว 1 เดือน ก่อนโรงเรียนจะเปิดภาคเรียน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาคสมทบ กองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้กว่า 3,700 คน ได้ดื่มนมในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/milk/5785.html