หน้าหลัก

22 มิถุนายน 2563

‘เนเจอร์ไบโอเทคฯ’ มอบเงินสนับสนุนกองทุน ‘แสนอิ่ม’ (Read in English)


คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ‘หลินจือมิน’ ที่ผลิตจากเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้นในรูปแบบเจลบรรจุในแคปซูลนิ่มจากประเทศเกาหลีใต้ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นในการจัดซื้อนมเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวัน เป็นการเสริมสร้างโภชนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงของการกักตัวอยู่บ้าน โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ และ คุณภูริต ยศสุนทรากุล ผู้จัดการแผนกงานระดมทุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563


บริษัท เนเจอร์ไบโอเทคฯ นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดซื้อผ้าห่มในโครงการ ‘อุ่นไอรักต้านภัยลมหนาว’ จัดซื้อมุ้งในโครงการ ‘มุ้งเพื่อน้องป้องกันยุง’ จัดซื้อผ้าห่มในโครงการ ‘แสนอุ่น’ และล่าสุดเพื่อจัดซื้อนมในโครงการ 'แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดเทอมก่อนเวลา อีกทั้งยังมีช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนานกว่าปกติ และจำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทำให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเคยได้ดื่มนมทุกเช้าจากโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ไม่ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนการ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดระดมทุนผ่านกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเล็กกว่า 3,740 คน ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จำนวน 17 โครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวันในช่วงกักตัวอีก 1 เดือน ก่อนโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้


Full Photo


ร่วมบริจาคสมทบกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้เด็กกว่า 3,740 คน ได้ดื่มในช่วงวิกฤติโควิด-19 ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/milk/5787.html