หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2563

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ ห่วงใยสังคม มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนแผนตอบสนองโควิด-19 (Read in English)


บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP โดย คุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Manager - Brand Management Office มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สามารถซักทำความสะอาดได้ จำนวน 500 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำออก ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม ผู้จัดการกลุ่มงานเสริมสร้างความผูกพันผู้อุปการะและผู้บริจาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563


โดย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปมอบให้กับน้องๆ กลุ่มเยาวชนในโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development Plus: PYD+) ใน 5 พื้นที่ดำเนินโครงการ ได้แก่ 1.กลุ่มเยาวชนศุภนิมิตแม่แตง จ.เชียงใหม่ 2.กลุ่มเยาวชนศุภนิมิตแก่งหางแมว จ.จันทบุรี 3.กลุ่มเยาวชนศุภนิมิตแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 4.กลุ่มเยาวชนศุภนิมิตบ้านแพง จ.นครพนม และ 5.กลุ่มเยาวชนศุนิมิตหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสา “เยาวชนศุภนิมิต คิดดี ร่วมใจ สู้ภัย โควิด-19” ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนในโครงการ PYD+ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ทำประโยชน์ต่อสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะทำงานร่วมกับทีมตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วยการช่วยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับคนในชุมชน รวมถึงมีส่วนร่วมในการรณรงค์และให้กำลังใจกลุ่มบุคคลที่เสียสละ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครต่างๆ รวมถึงคนทำงานทุกๆ หน่วยงาน ด้วยการถ่าพภาพในคอนเซ็ปต์ StayHome StaySafe ซึ่งจะว่าไปแล้วน้องๆ เยาวชนศุภนิมิต ก็นับเป็น 1 ใน Hero ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้เช่นกัน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาคสมทบ กองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้กว่า 3,700 คน ได้ดื่มนมในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html