หน้าหลัก

20 พฤษภาคม 2563

วันไทยอุตสาหกรรมอาหารฯ’ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อเด็กและครอบครัวยากไร้กินดีมีสุข (Read in English)


บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ ‘ยำยำ’ โดย Mr Tetsuo Suzuki ประธานกรรมการ มอบผลิตภัณฑ์ยำยำจัมโบ้ จำนวน 30 กล่อง และบะหมี่ A (แบบไม่บรรจุซองไม่มีเครื่องปรุง) จำนวน 576 ถุง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณตวงพรรษ ใสสะอาด กรรมการบริหาร บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมมอบ และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html