หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

แม่ยิ้มได้ มื้อเช้าช่วย “น้องณัชพนธ์” พัฒนาการสมวัย (Read in English)


“อยู่ที่บ้านน้องไม่ชอบทานข้าว ไม่ดื่มนม ร้องขอกินแต่ขนมที่ไม่มีประโยชน์ แม่ทั้งหนักใจและอ่อนใจที่ลูกไม่ยอมกินข้าว และลูกตัวเล็กมาก” แม่ของน้องณัชพนธ์ เล่าปัญหาเรื่องการกินอาหารของลูกชาย


เมื่อหลายปีก่อน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ ตับเต่า จ.เชียงราย ได้เข้ามาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวยากไร้ ในเขตพื้นที่ห่างไกลความศิวิไลซ์บนดอยสูงแห่งนี้ที่มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือพัฒนาเร่งด่วนในด้านการดูแลเด็กเล็กและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านการส่งเสริมการอ่านเขียนเพื่อปูพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้หนังสือในระดับชั้นประถมและระดับสูงต่อไป


เอมอร กะรัตน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาตับเต่า จ.เชียงราย เธอคลุกคลีกับเด็กเล็กๆ ในชุมชนและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จนคุ้นเคยกับคุณครูของน้องณัชพนธ์ เล่าเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนงบประมาณจาก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม สำหรับการจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าให้เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ทานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดเทอม


เอมอรเล่าว่าชาวม้งมีลูกเยอะ ไม่มีทั้งเงิน และเวลาในการเตรียมข้าวเช้าให้ลูก เพราะต้องเร่งรีบไปทำไร่กะหล่ำแต่เช้ามืด เมื่อก่อนผู้ปกครองมาส่งเด็กๆ ที่โรงเรียนโดยไม่ได้ทานข้าวเช้า เด็กมาพร้อมถุงขนม แต่ตั้งแต่มีการดำเนินงานโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม มีการส่งแม่ครัวไปอบรมเรื่องเมนูอาหารสำหรับเด็ก มีการสนับสนุนวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นสำหรับทำอาหาร โดยเฉพาะวัตถุดิบจำพวกพวกเนื้อสัตว์ ไข่ ผักต่างๆ ผลไม้ และนม สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เด็กที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าก็ได้มาทานอาหารเช้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพ่อแม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อาหารที่ดีและได้รับการปรุงจากแม่ครัว ดูแลเมนูที่มีประโยชน์จากครูผู้ดูแลเด็ก นอกจากมีคุณค่าแล้ว ยังมีรสชาติอร่อย ทำให้เด็กๆ ทานได้มาก ส่งผลให้เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ บางคนที่น้ำหนักน้อย แคระ ก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น


เอมอรยังสะท้อนสิ่งที่เธอได้รับการถ่ายทอดต่อจากครูว่า เด็กๆ เลิกเอาถุงขนมมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แต่รอมาทานข้าวเช้าพร้อมกับเพื่อนๆ ที่นี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อเด็กๆ ลดขนมต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีคุณค่าอาหาร นอกจากเด็กจะมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไปพร้อมๆ กันด้วย


น้องณัชพนธ์ คือตัวอย่างหนึ่งจากเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ ตับเต่า ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม น้องณัชพนธ์เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตอนสองขวบ ตอนมาเรียนใหม่ๆ เป็นเด็กที่มีภาวะน้ำหนักน้อย แต่หลังจากเข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่เราสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม คุณครูและพวกเราติดตามวัดผลพบว่าตอนนี้น้องสี่ขวบแล้ว มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น พัฒนาการดีขึ้นสมวัย


“ทุกคนดีใจค่ะโดยเฉพาะแม่น้องยิ้มออกแล้วที่ได้เห็นน้องณัชพนธ์ มีภาวะโภชนาการดีขึ้น มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีสมาธิพร้อมเรียนรู้และทำกิจกรรมได้ดี โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มนี้เห็นผลดีมาก เด็กได้ทานอาหารครบห้าหมู่ ดื่มน้ำสะอาด ได้เรียนเล่นและมีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน ขอเป็นตัวแทนคุณครู และผู้ปกครองเด็ก ขอบคุณมากๆ อีกครั้งกับน้ำใจของท่านที่ให้ความสุขแก่เด็กๆ เสมอมา ทั้งสนับสนุนงบประมาณให้เด็กๆ ได้มีมื้อเช้ารับประทาน และยังส่งเสริมความรู้การจัดเตรียมอาหารให้กับคุณครู แม่ครัว และพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย และดิฉันเองพลอยได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์นำกลับไปใช้ที่บ้านด้วย” เอมอร พูดพร้อมรอยยิ้ม

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้ โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัย เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน โครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (Learning Root Plus) ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย เพื่อการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนและสังคมไทยมีส่วนร่วมมือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 3 ด้านหลักคือ การเรียนรู้และทักษะชีวิต สุขภาพและโภชนาการ และการปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย