หน้าหลัก

10 เมษายน 2561

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมรณรงค์ “กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค” (Read in English)


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค” โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ (ที่ 8 จากซ้าย) รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชูวงศ์ แสงคง (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการพันธกิจ (โครงการพิเศษ) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก (Global Fund) ในการดำเนินโครงการ ‘ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์’ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรข้ามชาติ ร่วมเปิดงาน และนำเจ้าหน้าที่ของมูลนิศุภนิมิตฯ ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ประชาชน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561


สำหรับงาน “กรุงเทพฯ หยุดวัณโรคฯ” จัดขึ้นโดย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เนื่องในสัปดาห์วันวัณโรคสากล (World TB Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรควัณโรค รวมถึงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และส่งต่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo