หน้าหลัก

14 มกราคม 2563

เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในโรงอาหารหลังใหม่ให้น้อง (Read in English)


เพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ โรงเรียนบ้านนาเปอะ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือพัฒนาอาคารต่างๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงอาหารหลังเก่าขนาดเล็กที่เกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งเครื่องครัว พัดลม และโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารเสียหายทั้งหมด


หลังเหตุการณ์ไฟไหม้โรงอาหาร เด็กนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนบ้านนาเปอะ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอยู่จำนวน 72 คน รวมไปถึงครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ต่างได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ ที่ไม่มีพื้นที่ที่ถูกสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร


น้องปลื้ม นักเรียนชั้น ป.6 เล่าให้ฟังว่า “ผมกับเพื่อนๆ ต้องไปกินข้าวกันที่ใต้ต้นไม้ครับ ถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องกินอยู่ใต้อาคารเรียนครับ มีแมว มีหมามากวนด้วยครับ”


แม้จะได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดสร้างโรงอาหารใหม่ แต่ยังไม่เพียงพอ โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับผู้อุปการะของเด็กนักเรียนในโครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ จัด ทริปอิ่มใจ ร่วมกันระดมทุนสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งแสนบาท เติมด้วย น้ำใจจากพ่อแม่และชุมชน ที่แม้จะมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง แต่ก็ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีนำเงินมาสมทบสร้างโรงอาหารให้กับลูกๆ หลานๆ รวมงบประมาณที่ได้เพียงพอทั้งการสร้างโรงอาหารหลังใหม่ และการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องกรองน้ำ ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารของเด็กๆ อย่างถูกสุขลักษณะด้วย


โรงอาหารหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านนาเปอะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้เด็กๆ ใช้งานเรียบร้อยแล้ว “วันแรกที่เด็กได้ใช้โรงอาหาร เด็กตื่นเต้นดีใจและมีความสุขที่ได้นั่งเก้าอี้ประทานอาหารกลางวันบนโต๊ะ นั่งทานสบายขึ้น โดยที่ก่อนหน้านี้เด็กจะเวียนกันมาดูชุดโต๊ะเก้าอี้ใหม่ที่ตั้งไว้ในโรงอาหารหลังใหม่ ขอบคุณผู้อุปการะทุกท่าน ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และทุกๆ หน่วยงาน ทุกๆ น้ำใจที่เมตตาช่วยเติมเต็มความสุขให้เด็กนักเรียนได้มีโรงอาหารที่สมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้” นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเปอะ พูดขอบคุณพร้อมส่งยิ้ม

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกเหนือจากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ในพื้นที่ดำเนินงานแล้ว มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้ดำเนินงาน โครงการอุปการะเด็ก ในพื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ ด้วย และ น้องปลื้ม ก็เป็นหนึ่งในเด็กจำนวนมากที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตจากโครงการอุปการะเด็ก “ผมเป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก เป็นเด็กศุภนิมิตครับ ผมได้เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า รองเท้าถุงเท้า และได้เสื้อกันหนาวด้วย ขอบคุณผู้อุปการะมากๆ ครับ ขอบคุณที่ช่วยสร้างโรงอาหารหลังใหม่ให้พวกผมด้วยครับ ผมดีใจมากที่โรงเรียนของผมได้มีโรงอาหารสวยๆ สะอาดๆ ไว้ทานข้าวแล้วครับ”


และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้อุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เดินทางมาส่งมอบโรงอาหาร บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความสุข


โครงการอุปการะเด็กที่ดำเนินงานในโครงการพัฒนาชุมชนฯ ชาติตระการ ได้ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตน้องๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาเปอะ และโรงเรียนอีกหลายแห่งในด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น