หน้าหลัก

29 มีนาคม 2561

ช่างหัตถศิลป์รุ่นเยาว์ (Read in English)


เสียงค้อนทุบลงบนตะปู (เหล็กดุน) เพื่อสร้างลวดลายละเอียดละออบนแผ่นอลูมิเนียมดังขึ้นตามแรงบันดาลใจของ นานู่ เด็กนักเรียนหญิงชาวอาข่า เธอตั้งใจทำพวงกุญแจดุนลายตรงหน้าให้สำเร็จออกมาอย่างเรียบร้อยสวยงาม นานู่ เป็นช่างหัตถศิลป์รุ่นเยาว์ของการดุนลายโลหะซึ่งเกิดจากกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


การดุนลายเป็นงานสร้างสรรค์เชิงหัตถศิลป์ที่บรรจงสร้างลวดลายบนแผ่นโลหะอย่างประณีต เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา


ครูธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ ผู้บุกเบิกสอนดุนลายโลหะในโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีความภาคภูมิใจเมื่อชิ้นงานมากคุณค่าที่ทำจากโครงงานฝึกอาชีพดุนลายโลหะของโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นของที่ระลึกการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แต่ที่ครูธนาวัฒน์ภูมิใจมากกว่าคือศิษย์มีทักษะติดตัวไปทำอาชีพอิสระสร้างรายได้ในอนาคต


“โครงการนี้ (ดุนลายโลหะ) ฝึกเด็กให้มีสมาธิ และความอดทนในการทำงานจากชิ้นงานเล็กๆ อย่างพวงกุญแจไปจนถึงชิ้นงานขนาดใหญ่ประดับฝาบ้าน เช่น รูปในหลวง ร.๙ รูปมังกร เป็นงานศิลป์ที่มีคุณค่ามาก ซึ่งเด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียนครับ และเป็นการส่งเสริมแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครูธนาวัฒน์ พูดด้วยสีหน้าเปี่ยมสุข


ครูธนาวัฒน์ เริ่มสอนทำดุนลายโลหะในโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เมื่อโรงเรียนได้บรรจุการทำดุนลายโลหะให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชน ครูเล่าย้อนวันวานว่า “เด็กสนใจกันมากมาลงชื่อกันเยอะ ตั้งแต่น้องป.4 ไปจนถึงพี่มัธยม แต่เรารับได้แค่ 15 คน เพราะงบมีจำกัด”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ในเวลานั้นโครงการฯ พญาพิภักดิ์ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งทำงานพัฒนาในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และให้ความอุปการะแก่นักเรียนจำนวนหนึ่งของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาฯ เห็นความสำคัญของการสืบสานงานหัตถศิลป์ด้านดุนลายโลหะ และเป็นทักษะติดตัวที่เด็กสามารถนำไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต จึงสนับสนุนจัดอบรมการดุนลายโลหะให้กับนักเรียน รวมทั้งให้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่งผลให้กิจกรรมการดุนลายโลหะในโรงเรียนฯ ดำเนินไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้นานู่ เด็กในความอุปการะฯ ซึ่งได้ฝึกการดุนลายโลหะมีโอกาสเผยแพร่ความรู้การดุนลายโลหะให้กับหน่วยงานต่างๆ ผู้มาศึกษาดูงาน และมีรายได้ขณะยังเรียนด้วย ทุกวันนี้ นานู่ ก็ได้เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของครูธนาวัฒน์ ทำดุนลายโลหะให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ในโรงเรียน


“เริ่มทำตั้งแต่ ป.4 ชิ้นงานแรกของหนู คือพวงกุญแจรูปปลา ทำเรื่อยๆ จนเก่งขึ้น ตอนนี้อยู่ ม.1 ก็เริ่มทำงานชิ้นใหญ่เช่น มังกร สนุกดีค่ะหนูชอบที่ได้ฝึกสมาธิ และช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ขอบคุณผู้อุปการะที่เมตตาช่วยเหลือหนูตลอด หนูได้เรียนหนังสือ มีโอกาสได้ฝึกอาชีพค่ะ ” นานู่พูดพร้อมรอยยิ้ม