หน้าหลัก

14 มิถุนายน 2561

ห้องเรียนพิเศษ สร้างนักอ่าน ปั้นนักเขียน (Read in English)


ด้วยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้งคลุกคลีนานปี จ.ส.ต.(ญ) ศุภกานต์ จันต๊ะวงศ์ ซึ่งเวลานี้ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติที่ โรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองคี จึงเข้าใจถึงอุปสรรคเรื่องการอ่านเขียนของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในความทุรกันดารห่างไกลที่ความเจริญเอื้อมไม่ถึง ครูศุภกานต์ จันต๊ะวงศ์ ผู้สอนวิชาภาษาไทยแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตพื้นที่ติดชายแดนของอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิดใจให้ฟังว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา น้องกาแฟ - เด็กชายทรงเกียรติ นักเรียนในความอุปการะฯ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเพื่อนนักเรียนที่เรียนอ่อนได้เข้าห้องเรียนพิเศษซึ่งช่วยปูพื้นฐานที่ดีและยุติปัญหาการอ่านเขียนของเด็ก


การเดินทางเข้าพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี นอกจากข้ามเขาแล้ว บางช่วงต้องข้ามแม่น้ำเล็กๆ ในฤดูฝนเข้าออกไม่ได้ด้วยถนนเป็นทางเกวียนต้องใช้รถอีต๊อกหรือเดินเท้าเท่านั้น น้องกาแฟ เด็กชายกะเหรี่ยงเรียนช้ากว่าอายุไปหนึ่งปีไม่ได้เป็นคนเดียวในชั้นเรียนที่เรียนอ่อน “การเรียนของน้องน่าเป็นห่วงมาก ผลการเรียนอ่อนทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย พ่อและแม่ของน้องอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง เวลาทำการบ้านก็ไม่มีใครสอน” ครูศุภกานต์ เล่าต่อหลังจากที่ได้เรียนเสริมพิเศษช่วงเย็นทุกวันและได้ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยส่งผลให้การเรียนของน้องกาแฟเองก็ดีขึ้นเช่นเดียวกับเพื่อนๆ


โครงการพัฒนาฯ อุ้มผาง ในมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งทำงานเพื่อให้กลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กพิการ เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ จึงได้สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาหลายโครงการรวมทั้งการสอนเสริมนอกเวลาเรียน สนับสนุนสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างนักอ่าน (อ่านคล่อง) ปั้นนักเขียน (เขียนถูก) ในโรงเรียน พัฒนาเด็กให้เป็นนักอ่านและนักเขียนตั้งแต่วัยเยาว์ โครงการสอนเสริมในโรงเรียนฯ เริ่มมากว่าหนึ่งปีการศึกษา เด็กเรียนอ่อนได้มาเรียนเสริมภาษาไทยในช่วงเย็นของทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี สื่อที่ได้รับสนับสนุนนำมาใช้ในการสอนเสริมด้วย นอกจากนี้ยังมี ค่ายพี่สอนน้อง (สอนภาษาไทย) มีทั้งเกมส์และเพลงที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาษาไทยทำให้น้องสนุกกับการเรียนรู้อย่างมาก การอ่านการเขียนคล่องแคล่วขึ้น และผลการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ตอนอยู่ ป.1-ป.2 น้องบ่นว่าเรียนไม่ทันเพื่อนและเรียนไม่สนุก แต่หลังจากน้องได้เรียนเสริมภาษาไทยในช่วงเย็นและเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพี่สอนน้องทุกปี น้องมีความสุขมาก กลับมาเล่าให้แม่ฟังเสมอว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง น้องชอบไปโรงเรียนและผลการเรียนก็ดีขึ้นมาก” นางมึเฮพอ แม่ของน้องกาแฟ ยิ้มร่า


“รู้สึกดีใจมากที่เห็นพัฒนาการของน้องดีขึ้น ดิฉันขอเป็นตัวแทนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ขอบคุณผู้อุปการะที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆ ผ่านทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน” จ.ส.ต.(ญ)ศุภกานต์ จันต๊ะวงศ์