หน้าหลัก

23 มีนาคม 2561

บ่อน้ำใหม่ของน้องจีโน่ (Read in English)


น้องจีโน่ ขมีขมันช่วยแม่ถือแกลลอนน้ำเดินไต่เนินดินลูกรังจากบ่อน้ำข้างล่างขึ้นมาบนบ้านที่ปลูกสร้างง่ายๆ แบบกะเหรี่ยง บ้านทั้งหลังสร้างจากไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยใบตองตึง บานเย็น แม่ของเด็กชายรินน้ำใส่หม้อเตรียมทำอาหารสำหรับครอบครัว หลังจากตักน้ำเสร็จ น้องจีโน่รีบแต่งตัวเพื่อไปโรงเรียน น้องจีโน่เรียนอยู่ชั้นประถม 2 ที่โรงเรียนขนาดเล็กใกล้ๆ บ้าน


ครอบครัวของน้องจีโน่เป็นครอบครัวหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการขุดบ่อน้ำตื้นสำหรับใช้ดื่มกินในครอบครัว บ้านของน้องจีโน่อยู่บนดอย ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ที่ผ่านมาตาของน้องจีโน่ต้องใช้มือขุดทรายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ เพื่อวิดน้ำออกมาใช้ดื่มกิน กว่าจะได้น้ำสักลิตรเต็มไปด้วยความยากลำบาก


“ผมอยู่ดอย อาชีพไม่มี อะไรก็ไม่มี น้ำประปาก็ไม่มี ผมใช้วิธีขุดบ่อทรายเพื่อให้มีน้ำใช้ บางครั้งใช้กินได้สองวัน ใบไม้ลง ไก่บ้างวัวบ้างลงไปย่ำ ผมก็ต้องไปหาที่ขุดใหม่อีก” กองบุญ ตาของจีโน่เล่าความลำบากเกี่ยวกับการหาน้ำดื่มน้ำใช้ให้ครอบครัว


แม่ของจีโน่กับยายต้องไปวิดน้ำจากแอ่งน้ำเล็กๆ ที่ตาขุดนี้วันละหนึ่งครั้ง ไม่ตอนเช้าก็เป็นตอนเย็น จำนวนน้ำที่ใช้ดื่ม หุงข้าวและต้มแกง วันละประมาณ 20 ลิตร แต่ละครั้งที่ไปวิดน้ำในแอ่งน้ำต้องใช้เวลาหมดไปถึง 2 ชั่วโมง “มันช้ามากหากน้ำกระเพื่อมมีความขุ่นก็ต้องคอยให้น้ำใสก่อนจึงวิดน้ำต่อ ได้น้ำแล้วก็ต้องเอามุ้งมากรองบนปากแกลลอนอีกที ค่อยๆ เทน้ำลงในแกลลอน ถ้าหน้าฝนจะใช้น้ำไม่ได้เลย เพราะน้ำขุ่นมากค่ะ” บานเย็นบอก


น้องจีโน่ได้รับความเมตตาจากผู้อุปการะ จาก “โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ ซึ่งได้เข้ามาดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฯ แม่สะเรียง ได้มาเยี่ยมบ้านและทราบถึงปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในบ้านของน้องจีโน่ และของชาวบ้านในชุมชน จึงให้ความช่วยเหลือขุดบ่อน้ำตื้นให้กับครอบครัวน้องจีโน่และบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ได้ใช้น้ำบ่อนี้ร่วมกันหลายครอบครัว เพื่อช่วยให้น้องจีโน่ ครอบครัว และชุมชนเข้าถึงน้ำดื่ม มีน้ำใช้ในบ้านอย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลที่ดีในบ้านและชุมชนไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้การช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำยังครอบคลุมกว้างขวางไปอีก 2 ชุมชน และรวมถึง โรงเรียนแม่อุมลองน้อย อีกด้วย ทำให้เด็กๆ ครอบครัว และชาวชุมชนกว่า 473 คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ประสงค์ ศรีพิทักษ์ดำรง ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาฯ แม่สะเรียง พูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่า ”ชุมชนมีน้ำดื่มและน้ำใช้เพียงพอในครอบครัวตลอดทั้งปี มีความสามัคคีช่วยเหลือกันรักษาความสะอาดรอบบ่อน้ำและภายในชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น”


“วันแรกที่ได้ใช้น้ำบ่อนี้ ดีใจมาก มันง่ายขึ้น สะดวกประหยัดเวลา มีน้ำทั้งปีไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้ว” แม่ของน้องจีโน่บอกว่าเวลาที่เคยหมดไปกับการวิดน้ำเอาไปใช้ในการทำงานเลี้ยงดูครอบครัวมากขึ้น “มีเวลาทำงานหารายได้มากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ”