หน้าหลัก

1 มิถุนายน 2561

‘สยามโกลบอลเฮ้าส์’ ร่วมเติมเต็มมื้อเช้า สร้างสุขภาพให้น้องท้องอิ่ม (Read in English)


บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุภาภรณ์ อนันตา ผู้อำนวยการเขต บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ พร้อมด้วย คุณคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ สาขาร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมเติมเต็มความสุขด้วยการให้ผ่านกล่องรับบริจาคของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี คุณชวันรัตน์ ปะกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนส่งมอบกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปกระจายรับบริจาคตามสาขาต่างๆ ของ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ จำนวน 50 สาขา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561


บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home) ขณะเดียวกันยังได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด สำหรับเงินที่รวบรวมได้จากกล่องรับบริจาคที่กระจายอยู่ในร้านโกลบอลเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่เด็กๆ วัย 2-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นวันใหม่อย่างอิ่มท้อง มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละวัน