หน้าหลัก

15 พฤษภาคม 2561

ไก่ หมู และว่าที่ครูคณิตศาสตร์คนแรกแห่งบ้านผาบ่อง (Read in English)


โครงการพัฒนาฯ แม่ฮ่องสอน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เปิดประตูสู่ความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็กและครอบครัวยากไร้ ด้วยการลดรายจ่ายและสร้างอาชีพ สร้างแหล่งอาหารในบ้าน อีกทั้งยังเพิ่มรายได้การจำหน่ายไก่และหมูซึ่งครอบครัวได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงและสนับสนุนพันธุ์ไก่และลูกหมูให้แก่ครอบครัวของเด็กในโครงการอุปการะเด็ก


น้องกัน หรือ สุรพัศ อาศัยอยู่กับแม่ที่ชุมชนในตำบลผาบ่อง ชีวิตในวัยเด็กมีความยากลำบาก แม่ซึ่งมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง พยายามทำงานรับจ้างเพื่อหารายได้วันละ 150 บาท แต่ไม่เคยพอเป็นค่าอาหารและให้ลูกไปโรงเรียน เวลาเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่มีเงินไปหาหมอต้องทนให้หายไปเอง แม่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือชุดเครื่องแบบนักเรียน


ครูของน้องกันได้เสนอชื่อเด็กชายให้ได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการอุปการะเด็ก น้องกันได้มีผู้อุปการะให้ความเมตตาช่วยเหลือตั้งแต่เรียนประถมต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี


นับตั้งแต่นั้นมาเด็กชายได้มีผู้อุปการะอุปถัมภ์ด้านการเรียน นอกจากค่าบำรุงการศึกษา ชุดเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนแล้ว น้องกันยังได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตจากการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ นอกห้องเรียนตลอดมา


แม่ของน้องกันก็ได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเลี้ยงหมูพื้นเมือง แม่ของน้องกันได้รับพันธุ์ไก่มา 50 ตัว หมูอีก 1 ตัว และยังได้รับส่งเสริมการปลูกผักส่วนครัว พร้อมเมล็ดพันธุ์ผักมาอีกด้วย ทำให้ครอบครัวน้องกันได้ลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่ม มีทั้งไก่ หมู และผักสวนครัวต่างๆ ครอบครัวได้อยู่อย่างพอเพียงและอยู่ดีขึ้น มีอาหารเพียงพอ และมีรายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง


โครงการพัฒนาฯ แม่ฮ่องสอน ยังได้สนับสนุนให้ความรู้การเลี้ยงไก่ และเลี้ยงหมูเพื่อให้สามารถเลี้ยงได้สำเร็จ ยิ่งกว่านั้น ครอบครัวยังประหยัดไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่แปลงผักสวนครัวหลังบ้านเพราะได้ปุ๋ยจากมูลหมูที่เลี้ยงไว้


ไก่และหมูของครอบครัวเพิ่มขยายมากขึ้นจากการเลี้ยงต่อเนื่องหลายรุ่นมานานปี หมูแต่ละรุ่นสร้างรายได้ถึง 2,000-4,000 บาท แม่ของน้องกันจะแบ่งเงินบางส่วนไปซื้อหมูมาเลี้ยงต่อจนโตแล้วขายหมุนเวียนเป็นรายได้ต่อเนื่อง


“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับความช่วยเหลือมาตลอดทั้งด้านการเรียนหนังสือของลูก และยังอบรมให้ความรู้จนสามารถเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ส่งลูกเรียนหนังสือไม่ต้องออกจากโรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ” แม่ของน้องกัน พูดจากใจ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


น้องกัน เป็นเด็กดี ขยันตั้งใจเรียน น้องกันฝันอยากเป็นครูคณิตศาสตร์คนแรกของบ้านผาบ่อง เขามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในชนบทห่างไกล


“เมื่อก่อนแม่ไม่มีเงิน ผมคิดว่าคงไม่ได้เรียนต่อ ดีใจที่แม่มีรายได้และผมได้เรียนหนังสือต่อในระดับปริญญาตรี ขอบคุณมากครับ ” น้องกันเล่าต่อว่า “ในแต่ละครั้งที่แม่มีรายได้ทั้งจากการขายไก่ ขายหมู แม่จะนำเงินที่ได้ให้ผมไว้ใช้จ่ายในการศึกษาและแม่ยังเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อออมไว้ใช้ในยามจำเป็นด้วยครับ”


ความฝันของน้องกันอยู่ไม่ไกลแล้ว ขณะนี้น้องกันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


“ขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพทำให้มีรายได้และสามารถส่งลูกเรียนได้ และขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะมากๆ เลยค่ะ” แม่ของน้องกัน พูดพร้อมรอยยิ้ม