หน้าหลัก

26 กุมภาพันธ์ 2563

อินนิสฟรี ไทยแลนด์ มอบน้ำใจผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาเด็กยากไร้ กับโครงการ ‘เพลินสเตชั่น สถานีแห่งการเรียนรู้’ (Read in English)


จะดีหรือไม่ถ้าเราสามารถทำให้เด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนเล็กๆ แสนไกลห่าง ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเช่นเดียวกับเด็กๆ ที่อยู่ในเมือง เพราะโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กทุกคน ที่จะทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับการก้าวเดินสู่โลกแห่งความรู้ที่รอคอยให้พวกเขาไปเก็บเกี่ยว และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อนำพาชีวิตของเด็กๆ ทุกคนให้ก้าวไปในวันข้างหน้า...สู่ชีวิตที่ดีและมีความสุข


แม้จะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางค์จากเกาหลี แต่ อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในทุกๆ ปี อินนิสฟรีจะจัดกิจกรรมพิเศษที่จะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคอลเลคชั่นพิเศษ เชิญชวนให้ลูกค้าของอินนิสฟรีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นพิเศษมาร่วมสนับสนุนการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้กับเด็กในพื้นที่การดำเนินงานของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) ซึ่งอินนิสฟรีได้จัดแคมเปญดีๆ เช่นนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว


โดยเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ได้ออกผลิตภัณฑ์คอลเลกชั่นใหม่ Happy Green Holiday 2019 เชิญชวนให้ลูกค้าร่วมแบ่งปันอุดหนุนสินค้าเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการศึกษาเด็กยากไร้ กับ โครงการ ‘เพลินสเตชั่น สถานีแห่งการเรียนรู้’ ในการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้กลายเป็น สถานีแห่งการเรียนรู้ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับการเล่น พร้อมได้รับการเติมเต็มความรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โครงการ ‘เพลินสเตชั่น สถานีแห่งการเรียนรู้’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอินนิสฟรี ไทยแลนด์ ในครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแต้ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 155 คนได้มี ห้องแห่งการเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีมุม Edutainment ที่มาพร้อมกับ Smart TV และสื่อมัลติมีเดียสารพันความรู้ที่แสนสนุก มีมุมค้นคว้าความรู้แบบไม่รู้จบด้วยชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต เป็นห้องแห่งความรู้ที่เป็นมากกว่าห้องสมุดแบบเดิมๆ ที่เราคุ้นชิน ไม่เพียงเท่านั้น การแบ่งปันจากอินนิสฟรี ไทยแลนด์ ในปีนี้ ยังเพิ่มพูนโอกาสให้เด็กๆ ได้สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างห้องซ้อมดนตรีเพื่อให้สมาชิกวงโปงลางของโรงเรียนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกทักษะในการบรรเลงสืบสานวัฒนธรรมทางการแสดงของท้องถิ่นอีสาน พร้อมมอบเครื่องดนตรีทดแทนเครื่องดนตรีเก่าที่ชำรุดเกินกว่าจะนำมาใช้ร้องเล่นให้ไพเราะได้อีกด้วย


โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คุณซาฮโย คิม (Mr.Sahyo Kim) ผู้จัดการทั่วไป ผลิตภัณฑ์อินนิสฟรี ไทยแลนด์ และ คุณปรัษฐา สุวรรณานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์อินนีสฟรี ไทยแลนด์ ได้เดินทางมามอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเพลินสเตชั่น สถานีแห่งการเรียนรู้ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ด้วยเงินที่ได้รับสนับสนุนจากอินนิสฟรี ไทยแลนด์ อีกไม่นานเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านนาแต้จะได้รับโอกาสทางการศึกษา ทั้งเพลินเล่น และเพลินเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแต้ ขอบคุณอินนิสฟรี ไทยแลนด์ สำหรับการแบ่งปันสนับสนุนการศึกษาเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้เป็นอย่างสูง