หน้าหลัก

14 มีนาคม 2561

‘อินนิสฟรี’ สนับสนุนมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม (Read in English)


คุณปรัษฐา สุวรรณานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ แบรนด์ ‘อินนิสฟรี’ (Innisfree) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แคมเปญ ‘Innisfree Green Christmas 2017” เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


สำหรับโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เพื่อให้เด็กวัยระหว่าง 2-12 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ รับประทาน เพื่อพัฒนาการที่เติบโตสมวัย โดยปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน รวม 157 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย