หน้าหลัก

18 พฤษภาคม 2561

พัฒนาการอ่านที่ขุนยวม (Read in English)


“การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ ที่นี่เป็นเรื่องท้าทายมากเพราะเด็กทั้งหมดเป็นกะเหรี่ยง” จิราพร ณ เมืองใหม่ ครูสาวหัวใจแกร่งแห่งโรงเรียนบ้านมะหินหลวง พูดเปิดใจ ด้วยอุดมการณ์แรงกล้าต่อการศึกษาของเด็กน้อยด้อยโอกาสทำให้ครูจิราพรไม่ถอดใจแม้มีอุปสรรคหลายอย่างทำในการทำให้ลูกศิษย์ของเธออ่านออกเขียนได้ตามที่ควรจะเป็น “ถ้าเลือกได้คงไม่มีเด็กคนไหนอยากเกิดมาโดยไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ”


โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตที่มีความเจริญ จะเข้าไปยังพื้นที่หมู่บ้านในตำบลเมืองปอน และไปให้ถึงโรงเรียนต้องใช้รถโฟร์วีลในช่วงฤดูฝน เด็กนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมะหินหลวงจำนวน 46 คน เป็นเด็กชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งใช้ภาษากะเหรี่ยงทั้งที่บ้านและโรงเรียนทำให้เด็กๆ ไม่คุ้นเคยกับพยัญชนะไทย การอ่านเสียงสระและวรรณยุกต์ มีปัญหาติดขัด สับสนระหว่างการออกเสียง “ล เรือ” และ “ล ลิง” เด็กๆ ดูวุ่นวายใจไม่น้อย และบางคนรู้สึกอายที่จะพูดภาษาไทย นอกจากนี้ครูจิราพรยังพบว่าสื่อภาพที่ใช้ประกอบการสอนมีไม่ครบ หนำซ้ำยังชำรุดเสียอีก และไม่มีงบประมาณจัดซื้อหรือทำขึ้นใหม่ ลูกศิษย์ของเธอจึงค่อนข้างอ่านและเขียนหนังสือได้ช้า


“สิ่งแรกที่พบคือปัญหาการอ่านเขียนหนังสือของเด็กในชุมชน ไม่เพียงโรงเรียนมะหินหลวง แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนซึ่งเราได้ร่วมมือกับครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ในการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาไทย เรามีการวัดผลหลังจากสนับสนุนหนังสือและสมุดบันทึกการอ่านไปแล้ว การอ่านออกและเขียนได้ของเด็กต้องผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีขึ้น” วิธุพร อ่อนสำอางค์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฯ ขุนยวม เล่าความตั้งใจในการทำงานของเธอและบอกอีกว่า โครงการพัฒนาฯ ขุนยวม เป็นโครงการพัฒนาฯ ใหม่ที่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เริ่มเข้าไปดำเนินงานพัฒนาเตรียมความพร้อมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษากับโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถอ่านออกเขียนได้


ทุกวันหลังรับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนฯ ได้จัดสรรเวลาให้เด็กนักเรียนได้อ่านหนังสือและทำบันทึกการอ่าน วันละ 30 นาที เด็กๆ รู้สึกสนุกสนานที่ได้ใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกัน เพราะหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีรูปภาพและมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กที่อยากจะหยิบอ่าน และครูประจำชั้นมีเทคนิคการสอนที่เด็กๆ รู้สึกสนุก ไม่เบื่อและอยากร่วมกิจกรรมการอ่านที่ได้จัดขึ้น


กิจกรรมการอ่านและเขียนบันทึกการอ่านในเทอมที่ผ่านมาได้ปลูกฝังสร้างนิสัยให้เด็กนักเรียนสนใจการอ่าน และชอบหนังสือมากขึ้นทั้งในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียน ผลพลอยได้อีกอย่างคือเด็กอ่านคล่องและเขียนได้เร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ดญ.อารีหน้า วรรณพนา นักเรียนชั้น ป.3 เล่าการเรียนรู้ของเธอว่า “ขอบคุณค่ะที่ได้สนับสนุนหนังสือที่ดีหาอ่านยาก และหนังสือสวยๆให้กับโรงเรียนของหนู หนังสือมีประโยชน์มาก หนูและเพื่อนๆชอบมากเลยค่ะ"


“ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มอบหนังสือ ตอนนี้โรงเรียนมีสื่อที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของเด็ก” ครูจิราพร พูดขอบคุณพร้อมส่งยิ้มหวาน