หน้าหลัก

13 ธันวาคม 2561

แมรี่แอนฯ มอบนม เสริมโภชนาการให้น้องมื้อเช้า (Read in English)


คุณพิมลพร เชื่อมสุข ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ ‘mMilk’ นมโค 100% ปราศจากน้ำตาลแลคโตส ได้บริจาคนม ยูเอชที รสจืด ขนาด 125 มล. จำนวน 19 ลัง รวมมูลค่า 12,312 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมีคุณวิศรุต พิณสุวรรณ ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ตลาด มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูน์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วนี้


สำหรับโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2554 เพื่อให้เด็กวัยระหว่าง 2-12 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ รับประทาน เพื่อพัฒนาการที่เติบโตสมวัย โดยปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการมื้อเช้าฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน รวม 157 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย