หน้าหลัก

28 พฤษภาคม 2561

มุ่งสู่ดาวก้าวตามฝันของมุกดา (Read in English)


มุกดา หรือ น.ส.สุทธิดา เป็นเด็กชอบคิดวิเคราะห์ เรียนเก่งและมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆ เสมอ เธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา (นักจิตวิทยา) แต่ดูเหมือนฝันนั้นไกลเกินเอื้อมถึง พ่อและแม่ของเธอทำสวนปลูกพริกขายซึ่งปลูกได้เพียงปีละครั้ง รายได้น้อยและงานรับจ้างก็มีไม่บ่อย ความยากจนทำให้วัยเด็กของมุกดาค่อนข้างลำบาก


มุกดาได้รู้จัก พี่เก๋ – ชลลดา เมฆราตรี (ผู้อุปการะ) ผ่าน โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้ทั้งคู่ได้พบกัน ทำให้มุกดาได้มีโอกาสเรียนอย่างต่อเนื่องจนสามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมดังความตั้งใจมุ่งมั่นของเธอและแม่


“แม่ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากๆ ขอบคุณผู้อุปการะ ขอบคุณคุณเก๋มากๆ ที่ช่วยให้ลูกได้รับความสำเร็จในการเรียน” แม่พูดอย่างสุขใจและอมยิ้มเล็กน้อย


นอกจากค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียนต่างๆ และค่ารถมาโรงเรียนที่ได้รับ มุกดายังได้รับโอกาสในการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นจากกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และค่ายส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนต่างๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้การพัฒนาแก่เยาวชน เธอใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน อีกทั้งช่วยงานต่างๆ ของชุมชน


โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย ยังสนับสนุนด้านอาชีพที่ช่วยเสริมรายได้แก่ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมือง การปลูกผักสวนครัวต่างๆ ทำให้ครอบครัวของมุกดามีแหล่งอาหารในบ้าน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้เสริมที่เข้ามา


“สิ่งที่พี่เก๋ช่วยมาทั้งเรื่องการเรียน เรื่องอาชีพเสริม ทุกอย่างนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ กำลังใจจากพี่เก๋ เป็นแรงผลักดันให้หนูตั้งใจเรียนจนสำเร็จ” มุกดา เล่าด้วยความประทับใจ


หลังเรียนจบปริญญาตรี มุกดาในวัย 23 ปีได้เข้าร่วมเป็นทีมเจ้าหน้าที่ (งานฝ่ายบุคคล) ของมูลนิธิสัมผัสรัก (มูลนิธิช่วยเหลือเด็กแห่งหนึ่ง)

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“หนูขอบคุณพี่เก๋ผู้ที่คอยช่วยเหลือหนูมาตลอดหลายปีทำให้หนูเรียนสำเร็จปริญญา พี่เค้ารักหนูเหมือนลูก รู้สึกอบอุ่นมากๆ ค่ะ” มุกดาบอกในตอนท้ายด้วยรอยยิ้มว่า “หนูได้ทำงานที่ใจรัก และจะทำงานเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อแม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ”


การได้รับโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กน้อยมุกดาในวันนั้นได้เรียนรู้และเติบโตจนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ที่สำคัญที่สุด มุกดาได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม จากวันนั้นที่เธอเป็นผู้รับ วันนี้ เธอคือผู้ให้ที่พร้อมจะตอบแทนให้กับสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเธอตลอดมา