หน้าหลัก

15 พฤษภาคม 2561

‘9 องครักษ์พิทักษ์นางฟ้า’ จากแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เรียนรู้เพิ่มมูลค่า
ก่อเกิดเป็นอาชีพและรายได้
(Read in English)


วันนี้ ด.ญ.ลักขณา พี่ๆ ในกลุ่ม และครูจาก โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ เดินทางมาเพื่ออวดผลงานความคิดของพวกเธอ ในงาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ‘9 องครักษ์พิทักษ์นางฟ้า’ ของเด็กหญิงได้รับ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 จากการแข่งขั้นครั้งนี้ด้วย


“9 องครักษ์พิทักษ์นางฟ้า มี 9 อย่างค่ะ นางฟ้าน้ำตาเล็ด เป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้า นางฟ้างามไส้ เป็นไส้กรอกเห็ดนางฟ้า แหนมนางฟ้า เทวดากิน คือแหนมเห็ดนางฟ้า นางฟ้าเฟรนฟราย เป็นเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ ส่วนอันนี้ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ชื่อ นางฟ้าทอดกรอบ แล้วก็มีเห็ดนางฟ้าทอดสมุนไพรด้วยค่ะ ชื่อ นางฟ้าสมุนไพร หนูทำกะหรี่พัฟไส้เห็ดนางฟ้าด้วย ตั้งชื่อว่า นางฟ้าแปลงกาย ค่ะ น้ำสมุนไพรก็มีนะคะ นางฟ้า หน้าชา คือน้ำชาเขียวผสมน้ำเห็ดนางฟ้า และ นางฟ้า ตูม ตูม เป็นน้ำมะตูมผสมเห็ดนางฟ้าค่ะ” ด.ญ.ลักขณา เด็กนักเรียนชั้นประถม 4 จากโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ เด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จากพื้นที่ โครงการพัฒนาฯ คำตากล้า จ.สกลนคร อธิบายหลากเมนูชวนน้ำลายสอที่เด็กหญิงและพี่ชั้น ป.5 และ ป.6 อีก 2 คนช่วยกันคิด โดยมีโจทก์หลักคือ การแปรรูปผลผลิตจากแปลงเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียน การถนอมอาหาร และการเพิ่มมูลค่าพร้อมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเห็ดนางฟ้า


แค่ฟังเด็กหญิงอธิบายพร้อมแนะนำนางฟ้าทั้ง 9 ของเธอ น้ำลายก็สอ ท้องก็ร้องบอกอาการหิวเสียแล้ว


“โรงเรียนของหนูได้รับช่วยเหลือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ มีทั้งผัก เห็ด ไก่ไข่ พวกหนูมีหน้าที่ดูแลโรงเพาะเห็ดนางฟ้าค่ะ เป็นกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิก หนูได้รู้วิธีปลูกเห็ด พอเห็ดโตก็เก็บเอาไปทำเป็นมื้อกลางวันกินค่ะ” ลักขณา เล่า


ผอ.ขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ เล่าผลที่เกิดกับนักเรียนว่า “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ นอกจากช่วยให้เด็กได้มีอาหารกินอย่างเพียงพอแล้ว ยังช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องทักษะอาชีพไปพร้อมๆ กันด้วย”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่ โครงการพัฒนาฯ คำตากล้า ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการอุปการะเด็ก ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนอนุบาลถึง ป.6 มีเด็ก 191 คน เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก 40 คนครับ ครอบครัวเด็กส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำนา หลังหน้านาพ่อแม่เด็กก็จะเข้าเมืองไปทำงานรับจ้าง เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่เลี้ยงดูลูกหลาน การส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเกษตรในโรงเรียน จึงเป็นการสร้างการเรียนรู้แก่เด็ก ทั้งเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ทำการเกษตรตอนอยู่ที่บ้านได้ด้วย


“พอเห็ดออกดอกมากๆ เด็กในโรงเรียนกินกับข้าวที่ทำจากเห็ดบ่อยๆ ก็เบื่อไม่อยากกิน ผมก็เลยลองชวนให้เด็กๆ คิดวิธีการแปรรูปเห็ดนางฟ้า มีครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ มาช่วยให้ความรู้เพิ่มกับเด็กๆ ด้วย” ครูเกียรติศักดิ์ ร่มเกษร์ ครูผู้ดูแลโครงการฯ เล่าถึงการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ


“พวกหนูค่อยๆ คิด ค่อยๆ ลองทำ คุณครูช่วยแนะนำวิธีทำให้ แล้วให้พวกหนูลงมือทำเอง ทำเสร็จก็เอาไปให้คุณครูและเพื่อนๆ ชิมกันค่ะ จนได้รสชาติที่ทุกคนบอกว่าอร่อย เราก็จดว่าต้องใส่ส่วนผสมอะไร เท่าไหร่ ขั้นตอนการทำอย่างไร จะได้ทำออกมามีรสชาติเหมือนกันในทุกๆ ครั้งค่ะ” ลักขณา เล่าสิ่งที่เด็กหญิงและพี่ๆ ในกลุ่มช่วยกันทำ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เห็ดแปรรูปของเด็กอร่อยมากครับ ผมก็เลยชวนให้เขาคิดทำขาย เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และพัฒนาสู่การจัดจำหน่ายด้วย ให้พวกเขาคิดชื่อของแต่ละเมนู เด็กสมัยนี้หัวไว แล้วก็กล้าพูด ก็เลยได้ชื่อแปลกๆ แต่ติดหู จำง่าย พอคิดชื่อได้ เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ ก็ช่วยทำฉลาก ช่วยสนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหาร ส่วนเรื่องการทำ การขาย เด็กๆ เขาจะมาช่วยกันตอนเลิกเรียน เป็นกิจกรรม After School ครับ ได้ครูที่สอนวิชาเลขมาสอนเด็กเรื่องการทำบัญชีรับจ่าย บัญชีต้นทุนด้วยครับ การจดบัญชีรับจ่ายเป็นการฝึกให้เด็กมีความซื่อสัตย์ มีความสุจริตด้วย” ครูเกียรติศักดิ์ ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรที่เข้าค่อยๆ เสริมให้เด็กจนครบทุกขั้นตอน


“มี 9 อย่าง 9 เมนู พวกหนูก็เลยเรียกรวมกันว่า 9 องครักษ์พิทักษ์นางฟ้า ค่ะ แต่จริงๆ แล้วพวกหนูคิดเมนูได้มากกว่านี่ค่ะ ที่บันทึกเป็นสูตรอาหารไว้ตอนนี้มี 30 อย่างแล้ว” ลักขณะยิ้มอวด


9 เมนูที่ลักขณาและพี่ๆ ช่วยกันคิดนั้น ช่วยพิทักษ์เห็ดนางฟ้าให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดที่ราคาแสนถูกนี้ได้อีกด้วย สิ่งที่ลักขณาและเพื่อนได้ร่วมกันคิด และลงมือปฏิบัติ จะเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ติดตัวพวกเขา เป็นความรู้และความชำนาญที่จะ ‘พิทักษ์ชีวิต’ และนำพวกเขาสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต


ส่วนถ้าใครท้องร้องและอยากลองลิ้มชิมนางฟ้าสักเมนู ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนแพดพิทยารัตน์เล้ยย...