หน้าหลัก

10 เมษายน 2561

เนเจอร์ไบโอเทคมอบผ้าห่มให้น้อง (Read in English)


คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด มอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ให้กับ คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนพันธกิจ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กและครอบครัวยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ โครงการ ‘แสนอุ่น’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อบรรเทาทุกข์จากภัยหนาว เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา


ทั้งนี้ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทคฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ได้มอบผ้าห่มให้กับน้องๆ ในครอบครัวยากไร้ และผู้ประสบภัยหนาวที่อยู่บนดอยสูงทางภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดตาก ตลอดจนมอบมุ้งครอบป้องกันยุงให้กับเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo