หน้าหลัก

6 กรกฎาคม 2561

ห้องเรียนธรรมชาติขึ้นโต๊ะอาหารกลางวัน (Read in English)


น้องอาย นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเบนภูธรอุปถัมภ์ กำลังเอร็ดอร่อยกับอาหารกลางวันของโรงเรียน เมนูปลอดสารพิษที่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารวันนี้เป็นต้มยำกบ กับผัดผักรวมใส่หมู เป็นผลผลิตสด สะอาดจากแปลงเกษตรภายในโรงเรียน ครบครันตามหลักโภชนาการของสคูลลันซ์


“โรงเรียนบ้านวังเบนภูธรอุปถัมภ์มีนักเรียน 101 คน และมีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 31 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กจากครอบครัวชาวนาครับ พ่อแม่เด็กครึ่งหนึ่งแยกทางกัน ที่ผ่านมาเด็กๆ จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ขาดอาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้เมื่อเด็กเรียนจบ ม.3 ส่วนหนึ่งมีปัญหาไม่ได้เรียนต่อ และโรงเรียนได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในชั่วโมงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเหล่านี้เกิดทักษะอาชีพเป็นความรู้ติดตัวนำไปใช้ที่บ้านและหลังเรียนจบได้” บูชิต มามิ่ง ครูโรงเรียนบ้านวังเบนฯ สรุปปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับโรงเรียน


โครงการอุปการะเด็ก ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการพัฒนาฯ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สนับสนุนเด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลเรียนรู้ทักษะอาชีพในการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อเป็นวิชาติดตัว และตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านวังเบนฯ มีห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นแปลงปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เช่น ผักบุ้ง คะน้า ต้นหอม พริก เป็นต้น โดยมีน้องนักเรียนชั้น ป.6 ถึงพี่ชั้น ม.3 สับเปลี่ยนเวรกันดูแล ตั้งแต่การเตรียมดิน หว่านเมล็ด รดน้ำ และเก็บผลผลิต รวมทั้งมีการเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาหมอในกระชัง การเลี้ยงสุกร และการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะนำมาทำอาหารกลางวัน ถ้ามีเหลือก็จะขายให้กับครอบครัวนักเรียนในราคาถูกกว่าตลาด นักเรียนจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้เด็กค่อยๆ ซึมซับและเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดทำได้เองที่บ้าน นักเรียนยังได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ การซื้อ-ขาย การทำบัญชีและควบคุมสต็อก และการประหยัดออมเงินเป็นผลพลอยได้จากการทำงานในกิจกรรมนี้

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังได้สร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็กเรียนรู้จักการทำงาน มีวินัย รวมทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ขอบคุณผู้อุปการะที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนห่างไกลทุรกันดารและได้มาช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ครูบูชิต ขอบคุณจากใจ


“เห็ดนางฟ้า ดูแลง่ายแค่รดน้ำตอนเช้าเท่านั้น” น้องอาย หรือ ด.ญ.พัชรฤดี นักเรียนชั้น ม.3 พูดร่าเริง


พิภพ พ่อของน้องอายเล่าเสริมว่าครอบครัวได้รับการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายการเรียนของลูกสาว ไม่ว่าจะเป็นชุด เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าเป้ และความรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า “น้องอายชวนพ่อว่าเพาะเห็ดนางฟ้าที่บ้านกัน ก็เริ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดออกทุกวันเอามาทำอาหารทานในบ้านไม่ต้องไปซื้อ ช่วงเห็ดออกเยอะให้น้องอายใส่ถุงเอาไปขาย เค้าก็ได้ค่าขนมไปโรงเรียน ขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยลูกสาวผมมาตลอด ขอบคุณมากๆ ครับ” พิภพ พูดยิ้มจริงใจ