หน้าหลัก

3 มีนาคม 2560

อาคารเรียนหลังใหม่...สู่หัวใจเด็กชาวดอยที่อมก๋อย (Read in English)


คุณวิคกี้ หว่อง ผู้แทนจากบริษัทKurt Kiet Brothers Co., Ltd. (ฮ่องกง) พร้อมด้วยคุณก้อง มังกรกาญจน์ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยนาม พลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) และคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณจิรายุ ยองเพชร ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย และคุณอนันต์ อินต๊ะเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ตลอดจนครู นักเรียน และชาวบ้านให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงเรียนบ้านสบลานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง ห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง เนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 138 คน เป็นชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ

“อาคารเรียนหลังเดิมเปิดใช้มานานมากกว่า 30 ปีแล้ว สร้างจากไม้และผุพังเสื่อมโทรมไปมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้” คุณพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟัง

บริษัท Kurt Kiet Brothers จึงสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายโอกาส ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณเกียรติ มงคลกาญจน์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ อีกด้วย อาคารเรียนใหม่นี้เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย 4 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 ป.4 ป.5 และชั้น ป.6 ส่วนชั้นล่างเป็นโถงโล่งใช้จัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังจัดสร้างห้องน้ำหญิงเพิ่มอีกจำนวน 4 ห้องด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


คุณก้อง กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ผมเป็นตัวแทนของคุณพ่อซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ยินดีที่ได้เห็นอาคารเรียนนี้สร้างขึ้นมาสำเร็จ ทราบมาว่าการขนอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ มาไม่ใช่ง่ายๆ กว่าจะได้เสามาต้นหนึ่ง ได้แผ่นคอนกรีต ได้เป็นหลังคา จนมาเป็นอาคารจริงๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย หวังว่าอาคารนี้จะเป็นประโยชน์ และทำให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุข”


“ขอขอบคุณบริษัท Kurt Kiet Brothers ที่ฮ่องกงเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าอาคารเรียนหลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวแต่รวมถึงเด็กรุ่นหลังต่อไปด้วย” คุณจิตรากล่าว


แววตาเป็นประกาย กับรอยยิ้มกว้าง บ่งบอกถึงความดีใจของเด็กๆ บนดอยได้เป็นอย่างดี เมื่อได้เห็นอาคารเรียนหลังใหม่ตั้งตระหง่านอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน