หน้าหลัก

21 เมษายน 2560

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยครั้งที่ 4 “อรุณเบิกฟ้า ภาษาพาเพลิน ก้าวเดินสู่ศตวรรษที่ 21” (Read in English)


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยครั้งที่ 4 “อรุณเบิกฟ้า ภาษาพาเพลิน ก้าวเดินสู่ศตวรรษที่ 21” ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคมที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำและโรงเรียนบ้านปีใหญ่ จำนวน 75 คน เพื่อให้เด็กๆ มีความเข้าใจหลักภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

เด็กๆ ได้ถูกแบ่งแบบคละโรงเรียนเป็น 6 กลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในค่ายตลอด 3 วัน ในวันแรกเริ่มด้วยกิจกรรมแสดงนิทานหุ่นของ Mommy Puppet ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจจนเด็กๆ นั่งนิ่งจดจ่อราวกับต้องมนต์สะกด หลังจบการแสดงครูพี่แก้มจาก Mommy Puppet ได้อธิบายถึงเทคนิคการใช้ภาษา “เล่าอย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง” เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆ นำไปใช้ในการแสดงนิทานหุ่นในกิจกรรมภาคกลางคืน รวมถึงให้เด็กๆ ลองเล่นหุ่น ทำให้เด็กทุกกลุ่มตื่นเต้นช่วยกันระดมความคิดแต่งนิทานเรื่อง “บ้านของฉันมีดี” สำหรับการแสดงอย่างขมีขมันและซักซ้อมการแสดงกันอย่างกระตือรือร้น

ครึ่งวันเช้าของวันที่สองเป็นการทำกิจกรรมผลิตสื่อนิทานสามมิติ โดยเด็กทุกคนจะต้องทำภาพสามมิติประกอบเรื่องนิทานที่กลุ่มของตัวเองได้รับ ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการฝึกฝนจินตนาการ แต่ได้ทำให้เด็กหลายคนที่มีความสามารถด้านศิลปะยิ้มปลื้มเมื่อผลงานได้รับคำชม

ส่วนครึ่งวันบ่ายเป็นการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยที่ครอบคลุมทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และพูดตามฐาน 6 ฐาน ดังนี้

1. ฐานสายย่อล้อความ เป็นฐานที่ฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้การย่อความ ด้วยการอ่านเรื่องที่ครูประจำฐานเตรียมไว้ จากนั้นให้นำแถบประโยคซึ่งเป็นเนื้อเรื่องย่อมาเรียงให้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง

2. ฐานนักล่าหาความรู้ เป็นฐานฝึกการอ่านเขียนและแต่งเรื่องจากคำที่กำหนดให้

3. ฐานอ่านฟังตั้งใจเน้น ในฐานนี้สมาชิกกลุ่มหนึ่งคนจะเป็นผู้อ่านนิทานให้เพื่อนๆ ฟัง เมื่อจบแล้วผู้ฟังจะจับใจความเขียนลงในกระดาษ

4. ฐานท่องโลกจินตนาการ เป็นฐานที่ให้เด็กๆ ช่วยกันแต่งเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดด้วยประโยค 7 ประโยค พร้อมกับวาดภาพประกอบภายใน 15 นาที

5. ฐานแข่งขันเล่านิทานแบบกำหนดอุปกรณ์ เป็นฐานที่ให้เด็กๆ เล่านิทานที่แต่งขึ้นเองโดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่กำหนดให้

6. ฐานใบ้คำจำนรรจา เป็นฐานที่เด็กๆ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบที่สุด เพราะได้เฮฮาหัวเราะกับลีลาสนุกๆ ของคนที่ใบ้คำ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ในวันสุดท้ายเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยโดยครูยม แก้วอำพร ครูสอนภาษาไทยโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา จังหวัดสตูล ผู้มีเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องสนุก ทำให้เด็กๆ จากค่ายไปด้วยความรู้สึกใหม่ต่อวิชาภาษาไทย


ยูฟ่า นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านปีใหญ่บอกว่า “วิชาภาษาไทยผมไม่ค่อยเข้าใจครับ ผมชอบวิชาวิทย์กับคณิต พอมาค่ายผมเข้าใจมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้น แต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือมาค่ายสนุกได้พบเพื่อนต่างโรงเรียน”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo