หน้าหลัก

13 มิถุนายน 2561

เด็กหญิงศศิวิมล กับการเรียนรู้อันแสนสนุก (Read in English)


“หนูได้เกรด 4 ทั้งวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เลยค่ะ” ศศิวิมล ชั้นประถม 6 โรงเรียนบ้านหนองชาด เด็กหญิงใน โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อวดผลการเรียนของตนเมื่อเทอมที่แล้ว “เมื่อก่อนหนูเรียนไม่เก่งค่ะ เรียนไม่ทันเพื่อน แต่ตอนนี้หนูและเพื่อนในห้องเรียนดีขึ้นมากๆ เลยค่ะ” เด็กหญิงช่างพูดเล่าเพิ่มเติม


การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะด้านการอ่านออกเขียนได้ และการคิดคำนวณ คือกิจกรรมสำคัญที่ โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย และเด็กระดับประถม เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


ครูที่โรงเรียนบ้านหนองชาดที่เด็กหญิงเรียนอยู่ และครูจากโรงเรียนอื่นๆ อีก 21 โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาฯ สิรินธร ได้รับการอบรมส่งเสริมความรู้ให้มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้แก่เด็กนักเรียน และยังได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อประกอบการสอนที่สามารถนำเอาวัสดุต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น และวัสดุหาง่ายอื่นๆ มาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียน เทคนิคการสอนใหม่ๆ เมื่อนำมาใช้ประกอบกับสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปลี่ยนบรรยากาศในชั้นเรียนจากเดิมที่เน้นการอ่านท่องจากหนังสือเรียน ให้เป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง รอยยิ้ม คละเคล้าด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ที่ค่อยๆ สะสมเพิ่มพูนขึ้นของเด็กนักเรียนในชั้นเรียน


ส่วนนอกเวลาเรียน ด้วยหนังสือความรู้ต่างๆ ที่เล่าเรื่องผ่านภาพสีสันสดใส ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนให้กับโรงเรียนของศศิวิมล ก็ช่วยฝึกนิสัยรักการอ่านและเติมความรู้ด้านการคิดคำนวณให้แก่เด็กหญิงและเพื่อนๆ เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย


ศศิวิมลและเด็กๆ ในโครงการอุปการะเด็ก รวมถึงเพื่อนๆ คนอื่นในโรงเรียนยังได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการอ่านออกเขียนได้ และการคิดคำนวณ จากกิจกรรม ค่ายวิชาการส่งเสริมการอ่าน และการคิดคำนวณ ที่จัดเป็นฐานการเรียนการสอนรายวิชา โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดการเรียนรู้ที่แสนสนุกให้กับเด็กนักเรียน “สนุกมากๆ เลยค่ะ หนูได้ไปเข้าค่ายเรียนตั้ง 7 วัน มีทั้งเพื่อนๆ ในโรงเรียนเดียวกับหนู และเพื่อนๆ จากโรงเรียนอื่นมาเรียนด้วยกันค่ะ แต่ละวันหนูได้เรียนสิ่งต่างๆ จากคุณครูไม่ซ้ำกันเลย หนูชอบมากเลยค่ะ” เด็กหญิงเล่าการเรียนรู้แสนสนุกที่เธอได้รับ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งเทคนิคการสอน สื่อการเรียนใหม่ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มแก่เด็กๆ รวมถึงค่ายส่งเสริมความรู้ และหนังสือเสริมจินตนาการต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ เกิดเป็นสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม


“หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก ทำให้หนูได้มีผู้อุปการะคอยช่วยเหลือหนู หนูได้เรียนหนังสือ มีกระเป๋า มีสมุด มีปากกา มีดินสอสวยๆ ใช้ครบเลยค่ะ ตอนที่คุณครูบอกผลสอบ หนูดีใจมากๆ เลยค่ะที่ได้เกรด 4 ทั้งวิชาเลข และวิชาภาษาไทย เพื่อนหนูอีกตั้งหลายคนก็ได้เกรด 4 เหมือนกันค่ะ คุณครูยังบอกด้วยว่าหนูสอบผ่านการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะ” เด็กหญิงช่างพูดเล่าความรู้สึกจากใจ


เด็กหญิงไม่ลืมที่จะขอบคุณความช่วยเหลือที่เธอได้รับ “หนูอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ตลอดไป น้องๆ ชั้นเล็กกว่าหนูจะได้มีความรู้ในการเรียนมากขึ้นค่ะ หนูขอขอบพระคุณท่านผู้อุปการะมากค่ะที่ช่วยเหลือให้หนูและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสที่ดีเช่นนี้ค่ะ”