หน้าหลัก

21 พฤษภาคม 2561

สื่อการเรียนการสอน เคล็ดไม่ลับการสอนภาษาไทย (Read in English)


แม้จะพูดภาษาไทยมาแต่อ้อนแต่ออก ถึงกระนั้นมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยไม่ร่าเริงและทำสีหน้าเนือยๆ ทุกครั้งที่เรียนวิชาภาษาไทยเพราะรู้สึกเหมือนต้องกลืนยาขม นิรมล วัดนครใหญ่ ในฐานะครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จึงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนให้น่าสนใจ ด้วยตระหนักว่าภาษาไทยเป็นหัวใจหลักของการเรียน หากนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยได้ดีจะส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นดีตามไปด้วย


“ไปหาเกมสนุกๆ จากยูทูปมาให้เด็กเล่นประกอบการบรรยายตามหนังสือค่ะ อยากให้นักเรียนเรียนแล้วเข้าใจและอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เพราะมีเด็กบางคนใช้คำใต้เขียนเป็นภาษากลางค่ะ” ครูนิรมลพูด


ปัญหานี้ได้ทำให้ โครงการพัฒนาฯ กะเปอร์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขกับโรงเรียนบ้านนาด้วยการจัดอบรม “การทำสื่อการเรียนการสอนให้กับครูสอนภาษาไทย” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ


“ก่อนนี้ทางโรงเรียนได้ส่งครูไปอบรมแล้วค่ะแต่ครูไม่ได้นำมาใช้เพราะหลังจากกลับมาแล้วเราไม่มีอุปกรณ์สำหรับทำสื่อ พอมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอบรมให้อีกครั้ง เหมือนเป็นการกระตุ้นค่ะ ที่สำคัญคือทางมูลนิธิฯ ได้ให้อุปกรณ์เพื่อให้ครูฝึกทำ ครูก็นำเอาการอบรมทั้ง 2 ครั้งมาผสมผสานกันทำให้มีชิ้นงานสำหรับใช้สอนมากขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็ไปสอนให้เด็กทำค่ะ” ครูนิรมลเล่า


เด็กๆ ได้ทำสื่อควบคู่ไปกับได้ฟังคำบรรยายของครูทำให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น คาบวิชาภาษาไทยซึ่งมีระยะเวลาเรียนเท่าเดิมแต่เด็กๆ กลับรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็ว


“เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยมากขึ้นค่ะ พอเห็นครูเตรียมกระดาษ กรรไกร เขาเริ่มสนุกแล้วค่ะ ครูจะบอกล่วงหน้าว่าคาบต่อไปจะเรียนเรื่องอะไร เช่น เรื่องตัวสะกด เขาก็จะไปหาเรื่องเกี่ยวกับตัวสะกดมาทำสื่อ อะไรที่เด็กทำด้วยมือตัวเองเขาจะจำได้ดีกว่าที่เราป้อนค่ะ”ครูนิรมลบอกด้วยรอยยิ้ม

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนี้ทำให้โรงเรียนบ้านนานำเอาวิธีการใช้สื่อไปประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาอังกฤษในชั้น ป.1 ด้วย


“การอบรมที่ได้รับตรงกับความต้องการพอดี ตัวครูเองอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยู่แล้ว ซึ่งไม่เพียงได้พัฒนาตัวเอง แต่ยังได้เอาสิ่งที่ได้รับมาไปขยายผลให้เพื่อนครูในโรงเรียนด้วยค่ะ ถือเป็นโอกาสดีของทางโรงเรียนเลยค่ะ” พูดจบครูนิรมลก็ยิ้มอีกครั้ง