หน้าหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2563

เพิ่มทักษะอ่าน เขียน คิด ด้วยนิทาน (Read in English)


“พวกหนูเลือกทำนิทานเรื่องหนูน้อยกับเศรษฐีและชีสก้อนโต เพราะเราชอบที่มีคติว่าถ้าโลภมากจะทำให้เดือดร้อนค่ะ” อิศสรา หรือ นาเดีย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านขอนคลาน ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ ทุ่งหว้า ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พูด


นาเดียเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมทำหนังสือนิทานของโรงเรียน เธอมีสมาชิกกลุ่มเป็นเพื่อนร่วมห้อง 4 คน และยังมีรุ่นน้อง ป.5 อีก 2 คน โดยมี ครูปิยะพิชญ์ จิตรหลัง ซึ่งได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรสื่อ เติมเต็มการเรียนรู้” ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำ


แต่ละคนในกลุ่มมีความสามารถต่างกัน “อย่างนาเดียพูดจาชัดถ้อยชัดคำ อ่านเขียนคล่อง เค้าประกวดอ่านสุนทรพจน์ได้ที่ 1 ของอำเภอทุ่งหว้า ส่วนคนอื่นๆ วาดรูปเก่ง ระบายสีสวย เวลาทำงานเค้าจะแบ่งหน้าที่กันตามความสามารถค่ะ” ครูปิยะพิชญ์พูด


เพราะฉะนั้นโต้โผการแต่งเรื่องจึงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก นาเดีย ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของกลุ่ม ซึ่งเธอได้เปิดเผยวิธีการแต่งนิทานด้วยยิ้มหวานว่า “ก่อนแต่งนิทานต้องหาเรื่องที่สนใจมาคุยกันในกลุ่มค่ะ แล้วไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น พอได้ก็เอามาแต่ง หนูว่าแต่งนิทานไม่ค่อยยากค่ะ ระบายสียากสำหรับหนูค่ะ”


การวาดภาพประกอบเรื่องและระบายสีต้องสร้างความดึงดูดใจไม่น้อยไปกว่าเนื้อเรื่องเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆ และน้องๆ ในกลุ่มไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตามนาเดียจะมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆ ด้วยเสมอแม้ไม่สันทัดนัก


“ตัดเส้นตรงนี้ดีมั้ยภาพจะได้ดูคมขึ้น” เสียงนาเดียบอกเพื่อนที่กำลังระบายสี


เมื่อเรื่องและภาพเสร็จเรียบร้อย ผลงานบนแผ่นกระดาษของเด็กๆ จะถูกนำไปเข้าโปรแกรม Bloom เพื่อทำออกมาเป็นเล่มหนังสือ “ตรงนี้ครูพิชญ์ต้องช่วยค่ะ ส่วนขั้นตอนการแต่งเรื่องระบายสีครูพิชญ์ให้อิสระเค้าเต็มที่ ซึ่งก็ได้เห็นการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของพวกเค้าชัดเจนค่ะ” น้ำเสียงครูพิชญ์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี


นาเดีย เพื่อนๆ ในกลุ่ม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานต่างรอคอยเพื่อที่จะยลโฉมหนังสือนิทานเรื่อง “หนูน้อยกับเศรษฐีและชีสก้อนโต” ที่โรงเรียนสามารถอวดอ้างได้อย่างภาคภูมิว่าเป็นฝีมือของนักเรียนในโรงเรียน และจะเก็บไว้เป็นสมบัติของห้องสมุดให้นักเรียนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปได้อ่าน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“อีกไม่นานแล้วค่ะ” ครูพิชญ์แย้ม ทำให้นาเดียและทีมยิ้มกว้าง


“หนูดีใจที่น้องๆ ในโรงเรียนจะได้อ่านนิทานเล่มแรกที่พวกหนูทำ ตัวหนูชอบอ่านหนังสือค่ะ และชอบเรียนวิชาภาษาไทย การทำนิทานทำให้หนูชอบภาษาไทยมากขึ้น” นาเดียพูด


นอกจากความรู้และทักษะในการทำหนังสือนิทานที่เป็นสื่อเพิ่มทักษะอ่าน เขียน และคิดของเด็กๆ ที่คุณครูนำมาถ่ายทอดแล้ว มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือนิทานที่คุณครูทุกคนสร้างสรรค์จากการเข้าร่วมอบรม “สร้างสรรสื่อ เติมเต็มการเรียนรู้” นำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านขอนคลาน และโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กมีสื่อ มีนิทานสนุกๆ ได้ฝึกอ่าน ฝึกคิด เพิ่มความสามารถอ่านการอ่านออกเขียนได้ของเด็กๆ อีกด้วย