หน้าหลัก

07 มิถุนายน 2561

APC ส่งมอบธารน้ำใจ ปันน้ำใสสู่โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (Read in English)


เพราะน้ำคือชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด (APC) ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่มีต่อชีวิตเด็กๆ และชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ “โครงการปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่มสะอาด” เพื่อจัดสร้างหอถังประปาสำหรับเก็บน้ำสำรองไว้ทั้งเพื่อการบริโภคและอุปโภค รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับเด็กในโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ แก่งหางแมวของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คุณไพศิลป์ ลิ้มทองทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท APC พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครกว่า 30 คน ได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่มสะอาด” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ และนางณิชนันท์ ปู้คำแดง คุณครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีน้องๆ นักเรียนร่วมแสดงความขอบคุณด้วยการแสดงรำพื้นเมืองด้วย


ผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัคร APC ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับน้องๆ นักเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและเป็นกันเองให้เกิดขึ้น ก่อนที่จะลงพื้นที่ทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมกัน ด้วยการขุดดินทำแปลงผักพร้อมหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูก และช่วยกันปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่างานนี้น้องพี่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ไม่หวั่นกับการย่ำดินโคลนที่เฉอะแฉะทำให้เรารับรู้ได้ถึงความห่วงใยที่ผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัครมีต่อน้องๆ


“เราเห็นถึงความสำคัญของน้ำและความจำเป็นของน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร เราจึงได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการปรับปรุงระบบน้ำซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่เราได้มอบไว้ให้กับโรงเรียนโดยหวังว่าโรงเรียนและชุมชนจะนำไปต่อยอดเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป” คุณไพศิลป์ ผู้บริหารAPC กล่าวถึงความตั้งใจดีๆในการทำกิจกรรมในวันนี้


คุณวรณัน ตราชู หนึ่งในพนักงานอาสาสมัคร บอกว่า “วันนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆ นักเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด สามารถทำการเกษตรภายในโรงเรียนได้ และสิ่งสำคัญคืออยากจะมอบกำลังใจให้กับคุณครูและน้องๆ นักเรียนทุกคนค่ะ”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โครงการปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่มสะอาด ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ได้ดำเนินการสร้างหอถังประปาปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่มพร้อมติดตั้งเครื่องกรองระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) สำหรับเป็นแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ช่วยให้นักเรียน 107 คน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 40 คน มีน้ำดื่มที่สะอาดอย่างพอเพียง และมีน้ำสำหรับใช้ในโครงการเกษตรอาหารกลางวัน


“ขอบคุณที่ส่งมอบความช่วยเหลือมายังโรงเรียนเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญแห่งนี้ บริษัท APC และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ช่วยให้เด็กๆ มีน้ำดื่มน้ำใช้ มีน้ำสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว ทำแปลงเกษตรอาหารกลางวัน ขอบคุณมากๆ ค่ะ” คำขอบคุณจากคุณครูณิชนันท์ ปู้คำแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง