หน้าหลัก

11 มิถุนายน 2561

‘กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่บ้านกึ๊ดสามสิบ’ พลังเยาวชนอาสาทำแนวกันไฟป่า (Read in English)


สาเหตุหลักของไฟป่าภาคเหนือที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดขึ้นมาจากการเผาเพื่อการเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นที่มาส่วนหนึ่งของปริมาณฝุ่นละอองพิษในอากาศเกินค่ามาตรฐานที่มักเกิดขึ้นช่วงมีนาคม-เมษายนของทุกปี คือหนึ่งในปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญของแม่ฮ่องสอนและหลายจังหวัดในภาคเหนือ และยังส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤตภัยแล้งเนื่องจากความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินและป่าถูกทำลาย


เมื่อปลายฤดูร้อนที่ผ่านมา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ร่วมกับ โครงการพัฒนาฯ ปางมะผ้า มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุน กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่บ้านกึ๊ดสามสิบ ขันอาสาทำแนวกันไฟป่าของชุมชนภายในตำบลสบป่อง และยังมีอาสาสมัครจากหลายหมู่บ้านรวมกว่า 62 คนมาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กระบวนการทำแนวกันไฟในครั้งนี้ คือการทำแนวกั้นระหว่างผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย และแนวป่าใกล้ชุมชน โดยจะทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อขจัดใบไม้ต่างๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในแนวกันไฟ ถือเป็นกิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟของชุมชน


นายสมคิด ใจดี เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฯ ปางมะผ้า ได้เล่าที่มาของกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่บ้านกึ๊ดสามสิบว่า “เยาวชนลีซอในชุมชนกึ๊ดสามสิบมักจะรวมกลุ่มดื่มสุราจนผู้ใหญ่ในชุมชนปรามาสว่าเป็นเยาวชนที่เกเรทำตัวไร้สาระไปวันๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นี้เป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน เราจึงเปิดประชุมขอโอกาสให้เยาวชนรับการพัฒนาเพื่อทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม สองปีมานี้เยาวชนฯ ได้พิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่เยาวชนเกเร”


นอกเหนือจากการพัฒนากลุ่มแกนนำเยาวชนที่บ้านกึ๊ดสามสิบแล้ว โครงการพัฒนาฯ ปางมะผ้า ยังได้สนับสนุนให้เกิดชมรมเด็ก กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชน และกลุ่มเยาวชนขึ้นรวม 6 กลุ่ม โดยพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ให้รวมกลุ่มกันคิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนเวลาว่างที่ถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าให้เกิดคุณค่าผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เช่น เดินรณรงค์และแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ทำแนวกันไฟป่า ปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำในชุมชน ซ่อมแซมและทาสีหอประชุมหมู่บ้าน อีกทั้งยังจัดอบรมให้ความรู้เรื่องศักยภาพของกลุ่มเยาวชนฯ และประสานขอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ในการทำกิจกรรมเพิ่มเติมของกลุ่มเยาวชนอีกด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นางภัสสร อาสาสมัครในชุมชน บอกอย่างดีใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเยาวชนลูกหลานในชุมชนว่า “รู้สึกดีใจที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรมทำให้ลดการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ”


“ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเยาวชนมากขึ้น บางกิจกรรมพ่อใหญ่ (ผู้ใหญ่บ้าน) ยังช่วยเสนอนายก อบต. ขอเงินมาให้กลุ่มฯ ของพวกเราทำงานด้วย ผมดีใจมากๆ ครับที่เยาวชนอย่างพวกผมได้มีส่วนทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ อะคึโบโม๊ะ (ขอบคุณครับ)” นายภานุพงษ์ รองประธานกลุ่มเยาวชนฯ พูดจากใจ


เด็กชายดนุพล อายุ 12 ปี เด็กในความอุปการะและเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเยาวชนฯ บอกว่า “รู้สึกดีใจและสนุกที่พี่ๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีกิจกรรมค่ายพัฒนาต่างๆ ให้ผมได้เข้าร่วมทุกปี ผมได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงแข่งขันฟุตบอลในกีฬาต่อต้านยาเสพติดของชุมชนด้วยครับ”