ขอบคุณ "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม"

ยินดีบริจาคสนับสนุน "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม"

  เงินบริจาคของท่านช่วยให้เด็กยากไร้ได้ทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป