มีความประสงค์และยินดีบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

มีความประสงค์และยินดีบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

เราจะรวบรวมเงินบริจาคของท่านและผู้บริจาคท่านอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆได้รับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป