ขอขอบคุณที่สมัครเข้าร่วมเยาวชนอาสาศุภนิมิต​

ด้วยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิต โดยการทำกิจกรรมระดมทุนผ่านกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือตามแนวทางสร้างสรรค์และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม