กิจกรรมศุภนิมิต Famine 24 ชั่วโมง​

กิจกรรมศุภนิมิต Famine 24 ชั่วโมง​

กิจกรรมศุภนิมิตแฟมมิน 24 ชั่วโมงจัดขึ้นทุกปีในประเทศต่างๆ มากกว่า 97 ประเทศทั่วโลก ซึ่งลักษณะของกิจกรรม และจำนวนชั่วโมงการอดอาหารในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไป โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแฟมมินจะร่วมใจกัน อดอาหาร หรือ ลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือยที่เกินความจำเป็น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันกับเพื่อน เช่นขายของมือสอง รับจ้างถ่ายรูป เล่นดนตรีและนำเงินมาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ เพื่อจัดเตรียมถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน จำนวน 100 ครอบครัวในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ 

             ปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นทำให้มีเด็กยากไร้เพิ่มมากขึ้นกว่า 100 คน ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กลับมาอีกครั้ง

ร่วมระดมทุนช่วยเหลือพื้นที่โครงการ 

ครอบครัวเด็กกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอ แก่งกระจาน ภูเมนทร์ สวนผึ้ง

ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19หลายครอบครัวขาดรายได้เพราะต้องกักตัวและโดนเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทุกๆ การบริจาค      500 บาท จะเปลี่ยนเป็นถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้อิ่มท้อง​  ​​