สอบถามเพิ่มเติม 0 2022 9200 ถึง 2

ข่าวและกิจกรรม

เดือนเมษายน 2558
• วิ่งการกุศล เพื่อน้องท้องอิ่ม อ่านต่อ
• นักปั่นนกจักรยาารกุศล อิ่มบุญ ได้ช่วยน้อง อ่านต่อ
• เยาวชนเกษตรในโรงเรียน สร้างเครื่องให้อาหารปลาระบบสัมผัส อ่านต่อ
• กาแฟวาวี ช่วยเด็กยากไร้ให้อิ่มท้อง อ่านต่อ
• วัน เวิลด์ ฟุตบอล ถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนห่างไกล อ่านต่อ
• บตท. มอบสมุดคัดลายมือให้น้อง อ่านต่อ

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.