หากท่านเป็นผู้อุปการะและต้องการแจ้งยอดหรือบริจาคเพื่อการอุปการะเด็กของท่าน 'คลิกที่นี่'
 
   
1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย *)  
*ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว
*ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Mrs. Miss
  (กรุณากรอกชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วันเกิด
*ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
*โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
*อีเมล์
 


                             
2. ท่านได้รับข่าวสารการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ จากช่องทางใด
อินเตอร์เน็ต Direct Mail หนังสือพิมพ์ Facebook
นิตยสาร ป้ายโฆษณา อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
3. รายละเอียดการอุปการะของท่าน
ต้องการอุปการะเด็ก        ต้องการเพิ่มเด็กในความอุปการะ       ต้องการชำระค่าอุปการะเด็ก
จำนวน
คน
การจ่ายเงินสำหรับการอุปการะเด็กของข้าพเจ้า
600 บาท/คน/ต่อทุกเดือน
1,800 บาท/คน/ต่อทุก 3 เดือน
3,600 บาท/คน/ต่อทุก 6 เดือน
7,200 บาท/คน/ต่อทุกปี
4. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน
ออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต เป็นการชำระเพียงครั้งเดียว ต้องทำรายการใหม่ทุกครั้ง คลิกดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนบัตรเดบิตออนไลน์
ผ่านบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ มูลนิธิฯ ดำเนินการตัดบัตรต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การขอหักบัญชีธนาคาร ใช้ได้กับ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย และกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สั่งจ่าย ปท.พระโขนง
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
         ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 206-0-43600-9
         ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 053-1-10632-2
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 059-2-40974-7
         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 078-2-00965-5
         ธนาคารทหารไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 152-2-00300-1
         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 63 เลขที่บัญชี 361-1-02033-3
         ธนาคารยูโอบี สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 801-1-07026-4
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อของท่านกลับมายังมูลนิธิฯ ที่ 0 2711 4100 ถึง 1
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8863 ถึง 5
 
5. ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลของท่านที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
            
 
เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้