คืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง ด้วยการมอบของขวัญแสนพิเศษ

คืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง ด้วยการมอบของขวัญแสนพิเศษ

อุปการะเด็กเปราะบางยากไร้สักคน ในเทศกาลแห่งความสุขนี้

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้

งานของเราเกิดผลจากแรงสนับสนุนของทุกท่าน การสนับสนุนจากท่านช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

ร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กเปราะบางยากไร้ด้วยกัน

เรามุ่งเน้นช่วยเหลือให้เด็กเปราะบางยากไร้ที่สุดให้สามารถเอาชนะความยากจนและได้สัมผัสถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เราให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากที่สุด ด้วยความเชื่อแบบคริสตชนของเรา

เราได้ร่วมกันสร้างผลกระทบต่อชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 10 ล้านคนด้วยการต่อสู้กับรากของความยากจน

เราแตกต่างจากองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ อย่างไร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี