เปลี่ยน “กลัว” เป็น “กล้า” เพื่อเด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะฝันและเติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่า

เปลี่ยน “กลัว” เป็น “กล้า”

เพื่อเด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะฝันและเติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่า

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้

งานของเราเกิดผลจากแรงสนับสนุนของทุกท่าน การสนับสนุนจากท่านช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

 

ร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กเปราะบางยากไร้ด้วยกัน

เรามุ่งเน้นช่วยเหลือให้เด็กเปราะบางยากไร้ที่สุดให้สามารถเอาชนะความยากจนและได้สัมผัสถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เราให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากที่สุด ด้วยความเชื่อแบบคริสตชนของเรา

เราได้ร่วมกันสร้างผลกระทบต่อชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 10 ล้านคนด้วยการต่อสู้กับรากของความยากจน

เราช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้ในภาวะฉุกเฉิน หรือต้องเผชิญกับการถูกล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์

ท่านสามารถช่วยให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้

ร่วมกับผู้สนับสนุนนับพันคนทั่วประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี