Chosen ‘เลือกด้วยรัก’

ให้เด็กเปราะบางยากไร้ได้มีโอกาสเลือกเป็นครั้งแรกในชีวิต

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยอุปการะเด็กเปราะบางยากไร้สักคน พร้อมมอบรอยยิ้มและความหวังใหม่ผ่านโครงการต่างๆ ไปร่วมกับเรา

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้

งานของเราเกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนของทุกท่าน เพราะการช่วยเหลือจากท่านช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้ ร่วมบริจาคเงินและบริจาคทุนการศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในตามความจำเป็นในชีวิตที่ขาดแคลนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนไปกับเรา

ร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กเปราะบางยากไร้ด้วยกัน

เรามุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เด็กๆ สามารถก้าวข้ามความยากจนและได้สัมผัสถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เราให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากที่สุด ด้วยความเชื่อแบบคริสตชนของเรา

เราได้ร่วมกันมอบคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 10 ล้านคนด้วยการต่อสู้กับรากของความยากจน

เราแตกต่างจากองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้าบริจาคเงินกับโครงการศุภนิมิต เงินส่วนนี้จะไปช่วยเหลือด้านใดบ้าง?

เงินที่ได้รับหลังจากการบริจาค ทางโครงการศุภนิมิตจะนำไปเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบริจาคทุนการศึกษา เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ตลอดจนการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพของแต่ละครอบครัว เพื่อมอบชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่กลุ่มเด็กที่เปราะบาง ทั้งนี้โครงการอุปการะเด็กช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในหลายๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างน้ำดื่มสะอาด อาหารที่ครบถ้วนเพื่อสุขอนามัยที่แข็งแรง ไปจนถึงการนอนหลับที่อบอุ่น ปลอดภัยจากภัยหนาว ช่วยให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในวันข้างหน้าได้ อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน นอกจากนี้มีโครงการบรรเทาทุกข์และเพื่อพัฒนาการอื่นๆ อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจต้องการติดตามความก้าวหน้าในการทำงานผ่านรายงานผลการดำเนินการประจำปีของมูลนิธิศุภนิมิต รายงานพัฒนาการเด็กในความอุปการะ รวมถึงการติดตามจากข่าวสารและกิจกรรมทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเรา

2. ถ้าสนใจช่วยเหลือบริจาคเงิน สามารถช่วยเหลือผ่านโครงการใดได้บ้าง?

ท่านสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือได้ผ่าน "โครงการอุปการะเด็ก" ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมให้เด็กและชุมชนสามารถรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมี “โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ช่วยส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กที่เป็นการตอบสนองที่จำเป็นเร่งด่วน

3. ถ้าสนใจจะบริจาคเงิน สามารถบริจาคออนไลน์ได้หรือไม่?

สำหรับผู้สนใจบริจาคเงินออนไลน์ ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีบริการบริจาคออนไลน์ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ การหักบัญชีอัตโนมัติ หรือการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิต โดยสามารถเลือกส่งได้ทั้งเป็นรายครั้ง รายเดือนต่อเนื่อง ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน ตลอดจนรายปี

4. หลังบริจาคเงินแล้วสามารถนำไปหักเพื่อลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

สามารถยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ทำให้เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

นอกจากงานปกป้องคุ้มครองเด็กเปราะบางยากไร้แล้ว เรายังมีโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมาก เพื่อช่วยสนับสนุนเด็กให้ได้รับการดูแลที่ดีและสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากไร้ ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย 
เลขที่บัญชี 078-2-00965-5