นโยบายและจริยธรรม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งมั่นอุทิศตนดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยธรรม กฏหมาย คุณธรรมหลัก และพันธกิจของเรา

ท่านสามารถดูนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเราตามด้านล่าง

เราดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอยืนยันว่า เราได้ดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการทำงานของเรา