มอบโอกาสให้เด็กยากไร้ได้เป็น 'ผู้เลือก'

มอบโอกาสให้เด็กได้เป็น 'ผู้เลือก'

ครั้งแรกของเด็กยากไร้ที่จะมีโอกาสเป็น ‘ผู้เลือก’ อย่างแท้จริง ความรักและการแบ่งปันจาก ‘ท่าน’ คือการมอบโอกาสให้เด็กยากไร้มีก้าวแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

กรุณาระบุค่าอุปการะเด็กอย่างน้อย 600 บาทต่อเด็ก 1 คน
อัพโหลดรูปภาพของท่าน

คุณสมบัติของภาพถ่าย - ไฟล์รูปภาพที่มีความละเอียด 1MB ขึ้นไปเพื่อใช้อัดรูปขนาด 5x7 นิ้ว (รูปแบบ.jpg หรือ.png) - แสดงให้เห็นถึงใบหน้าและรอยยิ้มที่น่ารักของท่านอย่างชัดเจน - ทุกคนในภาพแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและยินยอมที่จะให้ใช้ภาพของพวกเขา

ไม่สามารถอัพโหลดภาพถ่ายของท่านได้ (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของภาพถ่าย)

อัพโหลดภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว

อัพโหลดภาพ