ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยไม่ระบุโครงการ

เงินบริจาคของท่านจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเราเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านโครงการต่างๆ

กรุณาใส่จำนวนเงินตามที่กำหนด