ขอท่านช่วยเหลือเด็กที่ถูกยกเลิกการอุปการะ

ขอท่านช่วยเหลือเด็กที่ถูกยกเลิกการอุปการะ

ขอท่านช่วยเหลือเด็กที่ถูกยกเลิกการอุปการะ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้อุปการะจำนวนมากไม่สามารถอุปการะเด็กต่อไปได้ เด็กเปราะบางหลายพันคนต้องไร้ผู้อุปการะ ครอบครัวและชุมชนยากไร้จึงไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่เคย ส่วนงานพัฒนาชุมชนก็ดำเนินไปอย่างล่าช้า เพราะมีทรัพยากรจำกัด ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ 

อุปการะเด็กสักคนหรือบริจาคเงินเข้าโครงการพัฒนาชุมชนของเราวันนี้ เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง 

*การประเมินสถานการณ์โควิด-19 แบบคร่าวๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

image

ยินดีและร่วมเป็นผู้อุปการะเด็กที่ถูกยกเลิกการอุปการะ

โปรดเลือกจำนวนเด็กที่ท่านต้องการอุปการะ
700 บาท ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน (สำหรับท่านที่เป็นผู้อุปการะเด็กรายเดิม หากท่านต้องการชำระเงินค่าอุปการะ คลิกที่นี่)

จำนวนเงินอุปการะเด็ก 600 บาทต่อคน

หรือ ช่วยบริจาคเข้ากองทุนอุปการะเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้

โครงการอื่นๆของศุภนิมิตฯ

ร่วมบริจาค