หน้าหลัก

14 พฤษภาคม 2563

เอเชียอินเตอร์ไรซ์ฯ’ ร่วมดูแลคุณภาพชีวิต มอบข้าวสารเพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารตรา ‘เบญจรงค์’ มอบข้าวสาร ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณวิมาน สมดา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html