หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

‘บางจากฯ’ ร่วมสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม (Read in English)


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด มอบเงินจำนวน 160,000 บาท จากการดำเนินโครงการบริจาคคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจากให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่องาน “สมาชิกบัตรบางจาก ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ” ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ในการจัดเตรียมอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่ เด็กวัย 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เติบโตสมวัยพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ในแต่ละวันต่อไป โดยมี คุณณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและเสริมสร้างความผูกพันผู้บริจาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ และ คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องใบไม้ 1-2 สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา


Full Photo

Full Photo

Full Photo


บริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินโครงการบริจาคคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจากให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ มาตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันมีองค์กรสาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 แห่ง ครอบคลุมการทำประโยชน์ด้านต่างๆ ของสังคม ทั้งเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนเงินบริจาคจนถึงปัจจุบันกว่า 27 ล้านบาท