หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

World Vision ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการเพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision ร่วมกับ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์กร Ashakalp Healthcare Association (AHA) ประเทศอินเดีย จัดงานเปิดตัวโครงการ “เพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคในเขตชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร” (To increase case notification in slum pockets of Bangkok – TB Reach Wave7) โดยมี แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แพทย์หญิงอลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารจากองค์กร Ashakalp Healthcare Association (AHA) ประเทศอินเดีย ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ พร้อมบุคลากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินงาน องค์กรบีเฮลท์แอซโซซิเอชั่น เจ้าหน้าที่กองวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองวัณโรค บางโคล่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับโครงการ “เพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคในเขตชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก TB Reach Wave7 ผ่านองค์กร Ashakalp Healthcare Association (AHA) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการควบคุมวัณโรคในเขตชุมชนแออัดในประเทศอินเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่ดำเนินงาน โดยเชื่อมประสานให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคมากขึ้น มีการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กร Ashakalp Healthcare Association (AHA) ประเทศอินเดีย กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข โดยจะนำร่องดำเนินการใน 4 เขต ได้แก่ บางกอกน้อย มีนบุรี บึงกุ่ม และบางคอแหลม ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานปี 2562 ถือเป็นพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก