หน้าหลัก

14 พฤษภาคม 2563

คาร์มาร์ทฯ’ มอบผลิตภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์แทนความห่วงใยเพื่อเด็กยากไร้ห่างไกลโควิด-19 (Read in English)


บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางคุณภาพ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 510 ชิ้น รวมมูลค่า 38,740 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณอานุภาพ สลับแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563


สำหรับ คาร์มาร์ทฯ นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ซี่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำขึ้นเพื่อจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่ เด็กวัย 2-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับประทาน เพื่อมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เติบโตสมวัย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html