หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

‘บ.เรดซี๊ดฯ’ มอบเงินสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม (Read in English)


เป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัท เรด ซี๊ด ครีเอชั่น จำกัด ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Jingle Bells Run 2019 รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และร่วมมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยการนำรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ และเด็กๆ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2020 ที่ผ่านมา คุณธนพล บึงเจริญ Senior Event Planning ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม Jingle Bell Run จำนวน 5,000 บาท มามอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณวิศรุต พิณสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายปัญญาการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่รับประทาน อาหารเช้าที่มีประโยชน์นอกจากจะมีส่วนในการบรรเทาปัญหาจากการขาดสารอาหารแก่เด็กๆ แล้ว ยังจะทำให้เด็กๆ มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย