หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

ครอบครัวอยู่ดีมีสุขของ ‘หญิง’ หลัง 15 ปีสึนามิ (Read in English)


“คนที่ผมรู้จักอยู่ ม.5 เพิ่งคลอด ต้องออกจากโรงเรียนครับ” ภูริเดช หรือ อาร์ม นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ และแกนนำเด็กและเยาวชนศุภนิมิต โครงการพัฒนาฯ หัวไทร พูด


สิ่งที่อาร์มพูดสอดคล้องกับคำบอกกล่าวของ ครูศุภกาญจน์ ขวัญหลี ครูชำนาญการ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ “โรงเรียนมีปัญหาท้องก่อนวัยทุกปี และส่วนใหญ่เกิดกับเด็กเรียนค่ะ”


เมื่อปัญหาท้องก่อนวัยอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและดูเหมือนจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการพัฒนาฯ หัวไทร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงจัด กิจกรรมอบรมป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยเรียน (Stop Teen Mom) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ภายใต้รูปแบบโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development Plus) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ชั้น ม.2-ม.5 จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี นุสรา บัวเชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ ศรีสุดา อักษรจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหัวไทร และ ศรุตา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากร


เด็กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารวมถึงวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพราะในวัยนี้การคบเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งสังคมปัจจุบันมีความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับสื่อทางเพศด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด


ศรีสุดา อักษรจิต ชึ้แจงว่า “เพศศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ต้องมีความเข้าใจ 90% ของเด็กที่ท้องก่อนวัยที่คลอดที่โรงพยาบาลหัวไทรเป็นเด็กเรียบร้อย เป็นเด็กเรียน นี่เป็นสาเหตุทำให้เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้”


นอกจากนี้นักเรียนหญิงยังได้รับการชี้แนะทักษะหลีกเลี่ยง หัดรู้จักต่อรอง หรือไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงลับตา ตลอดจนให้กล้าปฏิเสธ


“ท่องคาถา 3 คำไว้ ไม่ อย่า หยุด คือ ไม่ทำอย่างนี้ อย่าทำอย่างนี้ หยุดทำอย่างนี้” ศรีสุดาบอก ส่วนนักเรียนชายต้องยอมรับการปฎิเสธของผู้หญิงเพราะเป็นสิทธิร่างกายส่วนบุคคลและต้องกล้าที่จะไม่ทำอะไร

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


แต่หากเกิดพลาดพลั้งตั้งครรภ์ก่อนวัย ศรุตา พรหมมา ให้คำแนะนำว่า “น้องๆ ไม่ควรแบกรับปัญหาไว้คนเดียว จะเกิดความเครียดและคิดแก้ปัญหาไม่ถูกวิธี สามารถมาขอคำปรึกษาได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะ