หน้าหลัก

30 เมษายน 2563

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณจากใจ ‘ไทยวาโก้’ ร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2 ชั้น ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของวาโก้ สามารถนำไปซักทำความสะอาดได้ จำนวน 500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ภายใต้แผนตอบสนอง 90 วัน (Thailand Covid-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมถึงแรงงานข้ามชาติในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่จะสามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html