หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

ฟ้าใหม่ของ ‘ฟ๊ะ’ หลังเกลียวคลื่นสึนามิ 15 ปี (Read in English)


“ป้าเล่าให้หนูฟังว่าแม่กับยายออกทะเลด้วยกัน แล้วโดนคลื่นสึนามิซัดเสียชีวิตทั้งคู่ ตอนนั้นหนูอายุ 6 เดือน แล้วป้าก็ดูแลหนูมาจนโตค่ะ” วรัญญา หรือ ฟ๊ะ เล่า


วันนี้ ฟ๊ะ อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน 2 ปีซ้อน เธอบอกที่มาที่ไปของตำแหน่งที่ได้ว่า “หนูคิดว่าเพราะมีความเป็นผู้นำมากพอค่ะ แต่ก่อนหนูเป็นคนไม่กล้าพูดกับใคร ยิ่งถ้าพูดต่อหน้าคนหมู่มากหนูทำไม่ได้เลย จุดเปลี่ยนคือค่ายของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ค่ะ”


ความเปลี่ยนแปลงของ ฟ๊ะ สืบเนื่องมาจากในช่วงเวลาของความสูญเสียอันใหญ่หลวงจากภัยพิบัติสึนามิครั้งนั้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูครอบครัวของฟ๊ะและผู้ประสบภัยสึนามิอื่นๆ ในอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และต่อมาความช่วยเหลือนั้นได้ถูกปรับเป็นงานดำเนิน โครงการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนาฯ กะเปอร์


ฟ๊ะ ได้รับโอกาสเป็นเด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ของ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเรียนอยู่ชั้นประถม 5 ซึ่งนอกจากเธอได้ชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนใหม่ๆ ทุกปีการศึกษาแล้ว ฟ๊ะยังได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์จากการไปทัศนศึกษาด้วย


เมื่อไปเข้าค่ายครั้งแรกฟ๊ะเล่าว่า “หนูนั่งเงียบๆ ค่ะ เค้าให้แสดงอะไรก็ไม่กล้า”


แต่หลังจากมีโอกาสเข้าค่ายหลายครั้ง ฟ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับ


“หนูเริ่มกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นเมื่อทำกิจกรรมในค่าย และที่โรงเรียนหนูกล้าออกไปพูดหน้าชั้น ครูบอกหนูว่าเธอกล้าพูดกว่าเดิม” ฟ๊ะเล่าด้วยรอยยิ้ม


นอกจากความกล้าพูดในที่สาธารณะด้วยท่าทีมั่นใจและพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำแล้ว ฟ๊ะยังมีความคิดริเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


และเธอมีแผนจะถ่ายทอดทักษะทำผ้ามัดย้อมซึ่งได้รับการอบรมพื้นฐานจากโครงการพัฒนาฯ กะเปอร์หากวันหนึ่งเธอฝึกทำจนมีความชำนาญ สำหรับชีวิตในอนาคต ฟ๊ะมีความฝันอยากเป็นครู เธอบอกสิ่งที่เป็นแรงจูงใจว่า “หนูมีครูสอนภาษาอังกฤษเป็นต้นแบบค่ะ สอนดี สอนเข้าใจ เฟรนด์ลี่ค่ะ และถ้าหนูเป็นครูหนูจะเป็นครูเหมือนท่านค่ะ”