หน้าหลัก

26 เมษายน 2563

‘วีเอส เคมฯ’ มอบแอลกอฮอล์เพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด โดย คุณพรรณรัตน วิประกษิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก ยี่ห้อ PLYFAH จำนวน 100 ลิตร พร้อมขวดสเปรย์เปล่าขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ภายใต้แผนตอบสนอง 90 วัน (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่จะสามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและเสริมสร้างความผูกพันผู้บริจาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html