หน้าหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2563

‘ไมโครซอฟท์’ มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ (Read in English)


บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน มอบคอมพิวเตอร์ Microsoft Surface Pro 4 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม (Keyboard cover) รวมมูลค่า 780,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ( World Vision Foundation of Thailand) นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้ โดยมี คุณวิศรุต พิณสุวรรณ Marketing Intelligence Division Manager เป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับมอบ ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้


นอกจากการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ยังได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านโครงการ ‘จักรยานเพื่อน้องบ้านไกล’ โดยพนักงานจิตอาสาของไมโครซอฟท์ได้ช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาประกอบจักรยาน พร้อมมอบจักรยานและหมวกนิรภัยให้แก่เด็กยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ใช้ประโยชน์ทั้งในการเดินทางมาโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน โดยได้จัดและมอบจักรยานรวมจำนวน 26 คัน


การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อน้องบ้านไกล ที่ไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมของไมโครซอฟท์ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาและมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนโอกาสในชุมชนที่ห่างไกลทั่วประเทศ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo